I Stortingets høring om objektsikring tirsdag vedgikk statsminister Erna Solberg at arbeidet med sikring av viktige bygg og anlegg mot terrortrusler har tatt lengre tid enn forutsatt.

– Arbeidet har vært mer komplisert enn man opprinnelig antok, blant annet på grunn av at listene over hvilke objekter som skulle sikres har vært endret underveis, sa statsministeren.

Instruksen om å øremerke såkalte sikringsstyrker til mål, bygninger og anlegg som er vesentlige for å holde samfunnet i gang i en krisesituasjon, ga en frist til 1. januar 2014, med mulighet til ett års utsettelse.

Verken Forsvaret eller politiet klarte imidlertid å holde regjeringens selvpålagte frist om å få på plass sikring av nøkkelobjekter.

– Erfaringen har vist at det både tok lengre tid å etablere nødvendig kompetanse, og at det var mer omfattende og kostnadskrevende å etablere selve sikringstiltakene enn hva man forutså da forskriften ble vedtatt, erkjenner Søreide.

– Vi har måttet oppdatere og revurdere det militære planverket for Norge. Selv om vi ikke er i mål betyr ikke det at vi er uten evne til sikring og vi har gjennomført en rekke tiltak, sa Søreide. I fjor var det lagt beredskapsplaner for 97 prosent av militære nøkkelobjekter, presiserte hun.

Det er i stor grad rapporteringen fra politiet til tidligere justisminister Anders Anundsen som har skapt oppmerksomhet. Til tross for at det ikke var øremerket styrker fra Forsvaret til å sikre en rekke nøkkelobjekter, ble det rapportert «grønt» og at alt var i orden.

I høringen måtte statsminister Solberg innrømme at man var blitt feilinformert om at det var ryddet opp i justissektoren. Kontrollkomiteens leder, Arbeiderpartiets Martin Kolberg, statsministerens innrømmelse som sensasjonell.

Solberg påpekte da at Stortinget hadde fåt beskjed da man i Justisdepartementet oppdaget at ting likevel ikke var i orden, etter at Politidirektoratet først hadde rapportert «grønt», altså at alt var i orden.

Mandag uttalte både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård at de er uenige i Riksrevisjonens konklusjoner. Søreide trekker ikke samme konklusjon. Les mer om dette her.

Foto: Stortinget