Nasjonal sikkerhetsmyndighet ser en økning i antall bedrifter som henvender seg for å få råd og veiledning i forebyggende sikkerhetsarbeid. I stor grad gjelder dette bedrifter som støtter Forsvaret, utvikler ny teknologi og driver forskning på sensitive områder.

– Det gjelder både bedrifter som er underlagt sikkerhetsloven, men også bedrifter som ikke er det. Henvendelsene skyldes en økende bevissthet når det gjelder å ivareta de verdiene vi faktisk har, sier avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmnyndighet Frode Skaarnes til NRK.

Arrestasjonen av en ansatt i DNV GL har aktualisert spørsmålet om norske bedrifter og forskningsmiljøer er godt nok rustet til å beskytte seg mot spionasje fra utenlandske makter. Den arresterte, som nå sitter i varetekt, var ansatt i selskapets olje- og gassavdeling. Han ble tatt på fersk gjerning i et møte med en ansatt ved den Russiske ambassaden i Oslo og har innrømmet å ha solgt informasjon til russeren. Opptil 50 kunder av DNV kan være berørt, blant disse kunder som Equinor og Kongsberg Gruppen.

I januar i år ble to iranske forskere ved NTNU siktet og suspendert i sine stillinger, mistenkt for å ha gitt informasjon til Iran som kan bidra til å fremstille masseødeleggelsesvåpen, en sak som fortsatt er under etterforskning.

I et intervju med TV2 kommenterer NUPI-forsker Julie Wilhelmsen russisk spionasje i Norge. Hun skylder på det dårlige forholdet mellom Russland og Vesten, som har eskalert etter Russlands annektering av Krim. Det skal ifølge Wilhelmsen være det spente forholdet som motiverer Russland til intensivere sine spionaktiviteter her i landet. Hun mener virksomheten er tiltagende ved at det er blitt flere ansatte ved den russiske ambassaden i Norge som man lurer på om er diplomater eller ansatt i russiske sikkerhetstjenester.

Overfor TV2 beskriver Wilhelmsen virksomheten til russiske diplomater slik:

– Det handler om måten de kommuniserer på. De kan i det ene øyeblikket være pågående og litt aggressive, og i det neste øyeblikket spørre om du vil ta en kopp kaffe. Det er en slags blanding av invitasjon og negativt press, sier Wilhelmsen.

– Det er ikke sikkert man er spion selv om man oppfører seg slik. Men det har absolutt vært flere episoder hvor jeg har tenkt at dette ikke er vanlige diplomater, sier Wilhelmsen.

Bildet er hentet fra Norsk sikkerhetsmyndighets brosjyre om risikobildet i Norge. Kan lastes ned her.