– Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle medarbeiderne i politiet, og det er takket være dem at vi igjen går fremover på målingen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en kommentar til resultatene i den siste innbyggerundersøkelsen som måler publikums tillit til politiet.

Undersøkelsen viser at 82 prosent av befolkningen har tillit til politiet. Det er en fremgang på tre prosentpoeng fra 2019. Samtidig svarer 94 prosent at de føler seg trygge.

For samtlige tettstedskategorier skårer politiet høyere i 2020 enn i 2019 når det gjelder tillit. Likevel er det økende forskjeller mellom de svar som oppgis fra de som bor i byer, kontra de som bor i bygder.

Undersøkelsen viser at innbyggere i de minste kommunene har lavest tillit til politiet, og innbyggerne i de største kommunene har høyest tillit til politiet. Oppfatningen av at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp varierer også med kommunestørrelsen.

I 2015 var 47 prosent i små kommuner enige med påstanden, mot 60 prosent i de store kommunene. I 2020 er tallet over de som er enige med påstanden i små kommuner sunket til 39 prosent. I de store kommunene har tallet steget til 64 prosent. En større andel innbyggere i de største kommunene er enige i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, sammenlignet med innbyggere i de små kommunene. Oppfatningen av politiets evne til å komme raskt til stedet er imidlertid bedret for alle kommunestørrelsene når vi ser på utviklingen fra 2019 til 2020, heter det i en artikkel på politiets nettsider.

Oppfatningen av politiets evne til å komme raskt til stedet er imidlertid bedret for alle kommunestørrelser. For de små og store kommunene er fremgangen i denne perioden på to prosentpoeng, mens fremgangen for de mellomstore kommunene er på ti prosentpoeng.

Tallene viser at innbyggernes tillit til politiet er høyere enn ved inngangen til politireformen i 2015. Det kan tyde på at innbyggerne begynner å se positive effekter av arbeidet med politireformen som har pågått de siste årene.

– I de siste fem-seks årene har politiet stått midt i en stor og nødvendig reform. Det har til tider vært tungt. Når vi nå er ved enden av reformen, er det godt å se at innbyggernes tillit til politiet i 2020 er enda høyere enn ved inngangen til politireformen i 2015, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland som gir honnør til politidirektør Benedicte Bjørnland for arbeidet hun gjør med kultur, holdninger og ledelse i politiet.

Du kan lese hele undersøkelsen her.