Regjeringspartiene tar sikte på å avslutte forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret i løpet av dagen.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og Fremskrittspartiets Harald T. Nesvik fant det igår nødvendig å presisere at forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret ikke er avsluttet, etter at flere media hadde oppslag om enkeltheter i planen som det angivelig skal være enighet om.

Forhandlingene fortsetter idag. Man tar sikte på å komme i land med hele langtidsplanen, samtidig som regjeringspartiene arbeider for å finne en løsning på forsvarsdelen av 2017-budsjettet med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, heter det i en uttalelse fra Helleland og Nesvik.

Igår var det en rekke samtaler og møter på flere nivåer om langtidsplanen og forsvarsbudsjettet.

Venstre, KrF og Senterpartiet skal ha lagt frem et kompromissforslag der Venstre gikk bort fra kravet om utsettelsder av deler av kampflykjøpet. Senterpartiet skal på sin side ha vært villig til å gå med på innkjøp av nye overvåkingsfly, noe partiet har vært motstander av. Det ville i så fall bety at de tre store investeringene som Høyre, Frp og Ap har vært opptatt av, nemlig kampfly, overvåkingsfly og nye ubåter, ligger fast.

Til gjengjeld har de tre flere krav til landmaktutredningen: Heimevernet skulle opprettholdes som egen forsvarsgren med totalt 45.000 soldater og Hæren skulle beholde den mekaniserte brigadestrukturen. De tre sentrumspartiene sto også sammen om å kreve at en beslutning om en eventuell samling på Evenes utenfor Narvik blir utsatt til tidligst 2018. I praksis innebærer det i tilfelle et foreløpig vern av Andøya flystasjon, som regjeringen foreslår nedlagt.