Den amerikanske tenketanken Center for European Policy Analysis (CEPA) skriver i en ny rapport at Russland holder øvelser over scenarioet en hurtig invasjon av Nord-Norge.

I rapporten heter det at russiske militære i mars holdt øvelser der scenarioet var en hurtig invasjon av Nord-Norge, Åland og Bornholm. Det er ifølge rapporten holdt flere øvelser som det kan bli kalt inn til på kort tid. «Hvis dette var blitt realitet, ville kontrollen over disse områdene gjøre det nesten umulig for NATO-allierte å forsterke de baltiske landene».

Rapporten er en analyse av hvor godt rustet de nordiske landene, de baltiske landene og Polen er mot en trussel fra Russland. CEPAs vurdering er at disse landene mangler en samlet strategi og dermed manglende evne til å forsvare seg uten hjelp fra andre. Dette reduserer NATOs kredibilitet i regionen og representerer et globalt problem, ifølge rapporten.

CEPA kaller de nordiske og baltiske landene samt Polen – til sammen ni land – Europas nye frontlinjestater.

I CEPAs rapport heter det videre at at NATO, som er den mest suksessrike militære alliansen i verden, kan bli maktesløse hvis ikke sikkerheten i denne regionen blir bedre.

Les hele rapporten her.