– Dersom Norge ikke klart og tydelig viser at vi er villig til å oppfylle våre forpliktelser overfor NATO kan det få alvorlige konsekvenser for vår evne til å forsvare landet, sier president Lars Myraune i Norges Forsvarsforening. NATO-traktaten krever at den enkelte alliansepartners holder seg med et forsvar som har de kapasiteter som er nødvendig for å motstå et angrep. – Det er dessverre ikke tilfellet i dag, sier Myraune.

– Skepsisen til Norges vilje til å holde seg med et forsvar og oppfylle kravene overfor NATO er nå til å ta og føle på. Hverken amerikanerne eller andre alliansepartnere forstår hvorfor Norge, som blant de rikeste land i verden, ikke satser mer på Forsvaret. Mens alle de andre landene som grenser til Russland har sett alvoret og bevilger to prosent av bruttonasjonalprodukt til forsvaret, henger Norge etter.

– Fra Norsk offisielt hold heter det vi skal nærme oss toprosentmålet. Denne formuleringen er altfor vag og får selvfølgelig amerikanerne og andre til å lure på om vi i det hele tatt har vilje til å opprettholde og utvikle vårt forsvar.

– Og her vil jeg presisere at det ikke bare er president Trump som er opptatt av at Norge må oppfylle sine allianseforpliktelser. Det er en generell oppfatning i Pentagon, i den amerikanske administrasjon forøvrig, og ikke minst blant våre partnere i NATO at Norge holder tilbake på dette området. Også demokratene i USA irriterer seg over at rike Norge ikke strekker seg lengre.

– Toprosentmålet er forøvrig ikke Trumps oppfinnelse, det ble lansert lenge før Trump ble valgt til president. Men det er åpenbart at han legger mer tyngde bak kravet, sier Myraune.

De seneste månedene har USA gjennom sin ambassadør i Norge, Kenneth J. Braithwaite, presset på for at Norge skal bevilge to prosent av bruttonasjonalprodukt til Forsvaret.

– Det er et tydelig budskap han kommer med. Det virker mer eller mindre som et ultimatum. Braithwaite sier det ikke rett ut, men det ligger i kortene at Norges vegring kan ha som ytterste konsekvens at vi ikke får den hjelpen vi trenger i henhold til artikkel fem i NATO-traktaten, sier Myraune.

NATOs anslag for 2019 er at Norge bruker 1,70 prosent av BNP på forsvar. Det plasserer landet på 13. plass i NATO-alliansen, ned fra plass nummer 10 i 2017.

– De fleste andre land øker mer enn Norge. Derfor faller vi nedover på listen over de som bidrar, understreket generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg i sommer.

Allerede i sommer, under Norges Forsvarsforenings konferanse, i Arendal under Arendalsuka, kom det frem at USAs ambassadør til Norge presset på for at Norge skulle oppfylle sine forpliktelser. Både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og flere av de tilstedeværende stortingsrepresentantene hadde hatt møter med ambassadøren om temaet.

– Det er nå på tide at vi gir våre alliansepartnere klare og entydige forsikringer om at vil følge opp toprosentmålet, avslutter presidenten i Norges Forsvarsforening, Lars Myraune.

Bildet: Presidenten i Norges Forsvarsforening, Lars Myraune, etterlyser en mer tydelig regjering når det gjelder våre forpliktelser overfor NATO. Foto: Forsvaret og Norges Forsvarsfdorening.