Flere og flere til nå orde for en ny norsk strategi vis a vis Russland. Norge bør vise mer styrke og skrote forsiktighetslinjen overfor naboen i øst. Torsdag denne uke arrangerer Norges Forsvarsforening en debatt om norsk basepolitikk i Oslo Militære Samfund. Du er invitert til å delta på møtet.

Putins angrep på Ukraina satte en brå stopp på våre håp og forventninger om et mer forsonlig Russland. Russland oppfattes som langt mer truende nå, og det er få som tror at forholdet mellom øst og vest vil utvikle seg til det positive med det første.

Den økte spenningen har fått Nato-landene til å bevilge mer penger til forsvar, og Nato til å sette ut et betydelig antall flernasjonale styrker i de medlemsland som grenser til Russland.

Norge er blant de land som støtter opp om Natos fremskutte strategiske plassering av flernasjonale styrker i Europa, uten at en vesentlig styrking av egne grenser så langt er aktualisert. Norge har så langt ment at vi selv skal ivareta forsvaret av vår øst-grense. Finland, som deler en mye lenger grense med Russland, ser ikke ut til å legge begrensninger på eventuell disponering av Nato-styrker.

Men nå tar flere eksperter til orde for en ny norsk strategi vis a vis Russland. Norges Forsvarsforenings president, generalløytnant og tidligere sjef for Forsvarsstaben, Arne Bård Dalhaug har ved flere anledninger hevdet at vår ambisjon bør være et fremskutt forsvar med siktemål å nekte fienden tilgang til Finnmark.

Under Arendalsuka i sommer fulgte generalløytnant og tidligere sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen opp og sa at Regjeringen bør vise mer styrke og skrote forsiktighetslinjen overfor Russland.

Begges råd til regjeringen er at Norge kaster såvel basepolitikken som våre selvpålagte restriksjonene overfor Russland på båten.

En slik tilnærming vil ha konsekvenser for planleggingen av Forsvaret fremover.

Møt følgende personer i Oslo Militære Samfunds selskapslokaler i Oslo, torsdag 12. oktober fra kl. 1730 til kl. 2000:

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole (innleder)
Rune Jakobsen, generalløytnant (p), tidligere sjef Forsvarets operative hovedkvarter
Sverre Strandhagen, kommentator i Dagens Næringsliv
Kjell Dragnes, tidligere Moskvakorrespondent og utenriksredaktør i Aftenposten
Arne Bård Dalhaug, generalløytnant (p) og tidligere sjef for Forsvarsstaben, i dag president i Norges Forsvarsforening

Møtet er åpent for alle.

Meld deg inn i Norges Forsvarsforening her!