Justis- og beredskapsdepartementet har godtatt Politidirektoratets anmodning om å forlenge politiets midlertidige bevæpning. Direktoratet foreslo en bevæpningsmodell der våpen og ammunisjon bæres adskilt.

Basert på den faglige anbefalingen fra politiet, forlenges den midlertidige bevæpningen til 10. desember 2015. Bevæpningen innebærer at våpen og ammunisjon bæres adskilt, slik POD har foreslått. Ny bevæpningsmodell vil bli iverksatt av politiet så snart nødvendig opplæring er gitt.

– Forlengelsen av den midlertidige bevæpningen er basert på trusselvurdering og fraværet av tilfredsstillende risikoreduserende tiltak. Jeg mener det er nødvendig å forlenge den midlertidige bevæpningen basert på PODs anbefaling. Jeg ser også frem til å motta PODs utredning av elektrosjokkvåpen som risikoreduserende tiltak, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden 24. november 2014. Årsaken er en trusselvurdering gitt av Felles kontraterrorsenter i oktober i fjor. Trusselbildet og de tiltak det er gitt samtykke til, bygger på analyser fra PST og anmodninger fra POD.