Sikkerhetsbevissheten er kanskje ikke til å ta og føle på i vårt åpne samfunn. Nå har Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste funnet det nødvendig å advare norske politikere foran Stortingsvalget til høsten. I en egen brosjyre instrueres politikerne om hvordan de skal sikre seg mot påvirkning fra fremmede makter.

Påvirkning defineres i brosjyren som en utenlandsk, statlig initiert, fordekt og tilsiktet aktivitet for å oppnå et mål som på kort eller lang sikt kan svekke norske interesser til fordel for en annen stat. Slik påvirkning kan rettes mot valgsystemet og gjennomføringen av valget, mot politiske aktører eller mot velgerne og holdninger i befolkningen, heter det i brosjyren.

− Vi ønsker å gi konkrete råd om hvordan kandidatene kan ivareta egen sikkerhet. På den måten kan de gjøre seg litt mindre sårbare for uønsket påvirkning, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

– Målet er at brosjyren skal gjøre dem bedre rustet til å ta forholdsregler og gjøre kloke valg, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Brosjyren er et praktisk hjelpemiddel også for næringslivet og andre, og du kan laste ned brosjyren her.

Hvis du vil ha mer informasjon om temaet kan du lese mer her.

Norges Forsvarsforening har tidligere intervjuet en av Norges fremste eksperter på politisk påvirkning. I dette intervjuet sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole at det ikke er usannsynlig at fremmede makter vil ønske å påvirke stortingsvalget til høsten.

I intervjuet pekte han samtidig på betydningen av sikkerhetsbevissthet også i andre deler av befolkningen.