Russlands politikk er basert på den såkalte Karaganov-doktrinen, om Russlands rolle som forsvarer av menneskerettighetene for etniske russere bosatt i de såkalte «nære utland». I sin historiefortelling gjør Vladimir Putin russere og ukrainere til ett folk.

– Russlands president Vladimir Putin benytter både falsk statistikk og selektive historiske argumenter for å rettferdiggjøre annekteringen av Krim i 2014 og en lang pågående lavintensivkrig i Donbass.

OMTRENTLIG
Det skriver tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, Kjell Dragnes i seneste nummer av Norges Forsvarsforenings magasin Norges Forsvar.

Putins historiefortelling er mildest talt omtrentlig, skriver Dragnes.

– Mens Putin fastslår at russere og ukrainere er ett folk, ville historikere med dypere erfaring heller si at de har noen av de samme røtter, men har utviklet seg til to ulike folk, slik nordmenn, svensker og dansker, skriver Dragnes. Kjell Dragnes har flere perioder som korrespondent i Moskva.

– Den utviklingen som nå er igang er meget farlig, sier Dragnes, spesielt spesielt fordi det er noe uklart hvilke grenser de nye «selvstendige» republikkene skal ha. De er bare deler som de såkalte separatistene i dag kontrollerer. Jeg tror dessverre at vi kan se for oss en større konflikt i Donbass, og at Moskva vil forsøke å ta en landkorridor ned mot Krim.

VIRKELIGHETSFORSTÅELSE
Forfatter og tidligere diplomat, også med flere lange opphold i Russland bak seg, støtter Dragnes vurderinger om Putins historiefortelling.

Skagestad mener at Moskva langt på vei har lykkes med å hamre fast sin uriktige versjon om forholdet mellom russerne og ukrainere og har i stor grad har vunnet kampen om virkelighetsforståelsen.

KRIM
Dette gjelder i særlig grad Krim. Ifølge Putin var majoriteten «egentlig» russere, som burde ha nasjonal selvbestemmelsesrett og av den grunn ha lov til å slutte seg til ‘Moderlandet’ Russland?

Dersom man skulle bruke det samme resonnementet på de baltiske stater, ville det bety at tredjeparten av befolkningen i Estland og henimot 40 % av Latvias befolkning ønsker å bli innlemmet i Russland, noe Moskvas mytemakere vil ha oss til å tro, ifølge Skagestad.

Skagestad påpeker at Russlands politikk er basert på den såkalte Karaganov-doktrinen, om Russlands rolle som forsvarer av menneskerettighetene for etniske russere bosatt i de såkalte «nære utland» (dvs. i hovedsak tidligere sovjet­republikker).

Putins egne påstander sett i forhold til fakta fra folketellingen i 2001: Putins påstand: 33% russere, 17 millioner Fakta: 17,3 % russere, 8,3 millioner

Putins påstand om Krim: bare russere: Fakta: 58,3 prosent russere (1,2 millioner) 24,3 % ukrainere (0,5 millioner) 12 % tatarer (0,3 millioner)

Putins påstand: I Sør-Ukraina er det bare russere: Fakta: Odessa-regionen Russere: 20,7%, (508 000) Ukrainere: 62,8 % (1.54 millioner)