Forsvaret knytter seg sterkere til USAs missilforsvar. I oktober skal en norsk fregatt for første gang øve på å oppdage og skyte ned fiendtlige missiler, skriver VG. NATO-sjef Jens Stoltenberg sier til avisen at Russland ikke trenger å bekymre seg for NATOs missilforsvar: – NATOs rakettskjold er ikke rettet mot Russland, og det vet Russland, sier NATO-sjefen.

Et eventuelt norsk missilforsvar er uhyre følsomt i forholdet til Russland, mener VG. Russland har hele veien protestert mot at NATO skaffer seg kapasitet til å beskytte mulige angrepsmål i Europa mot innkomne atomraketter.

Hittil har det vært uaktuelt å utstyre de norske fregattene med radarsystemer som kan gjøre dem til en del av varslingskjeden for innkomne missiler, med eller uten atomstridshoder.  Stoltenberg-regjeringen var aktivt imot USAs opprinnelige plan for et europeisk missilforsvar, presiserer avisen.

Det var i desember at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kunngjorde at Norge nå går inn som medlem av Maritime Theatre Missile Defence Forum, MTMDF, som ledes av USA. Formålet er å forsvare egne og allierte fartøyer mot missiler.

– Deltagelsen i forumet og i øvelsen «At Sea Demonstration 2015» innebærer ingen forskuttering av beslutning om materielle norske bidrag til NATOs missilforsvarssystem, skriver forsvarsminiter Søreide i en epost til avisen.

– Deltagelsen vil gi oss bedre innsikt i maritimt luft- og missilforsvar, som taktikker, prosedyrer og tekniske løsninger for samarbeid med andre nasjoner, skriver hun.

VG skriver:

** Så sent som i 2005 var den norske regjeringen aktivt imot et amerikansk missilforsvar i Europa. Også Russland protesterte kraftig, men de ble senere invitert til et samarbeid med NATO.

**  I 2010 stilte hele NATO seg bak dagens modell, som skal forsvare Europa mot missiler fra «røverstater» som Iran og Nord-Korea.

** NATO dekker kostnadene for kommando- og kontrollapparatet, mens enkeltland skal dekke systemets øvrige behov.

** Norge har hittil inntatt en vente-og-se holdning, blant annet for ikke å provosere Russland.

Fregatten «Fridtjof Nansen» som skal delta i en demonstrasjon sammen med noen av våre nærmeste allierte fartøyer, hvor hensikten er å bygge kunnskap og erfaring om luftvern- og missilforsvar. En viktig del av det er å samhandle fartøyene imellom slik at man sikrer en lik situasjonsforståelse, sier kommandørkaptein Fredrik Borgmann i Sjøforsvaret til VG.

Under øvelsen i oktober er planen også å teste SM-3, USAs standardmissil for nedskyting av fiendtlige missiler som truer Europa.

NATOs missilforsvar består foreløpig av radarer og missiler på bakken i Tyrkia, Romania og Polen, og SM-3 missiler som USA har utplassert på fire destroyere i den spanske havnebyen Rota. De norske fregattene har ikke den typen radarutstyr som kan spore innkomne, langtrekkende missiler. Norge har heller ikke anskaffet SM-3.

Danmark har bestemt seg for å utstyre sine fregatter med radarer som brukes i NATOs varslingskjede for missilforsvaret, til sterke russiske protester. Danmark fikk et saftig svar fra Russland i mars i år, skriver avisen: Da truet Russlands ambassadør i Danmark med at danske fregatter nå kunne bli bombemål for russiske atomraketter.

I hele NATO er det sterk bekymring over at Russland nå moderniserer sin missil-kapasitet, som er i stand til å bære atomstridshoder.

– Norges forhold til missilforsvar er til vurdering i arbeidet med Forsvarssjefens militærfaglige råd som kommer til høsten. En del av vurderingen er om våre fregatter skal utstyres med et område-luftvern og missilforsvar. Hvis Norge skal delta i et felles missilforsvar i fremtiden, vil det være behov for å anskaffe utstyr som vi ikke har i dag, sier kommandørkaptein Fredrik Borgmann i Sjøforsvaret til VG.

– I et sikkerhetspolitisk perspektiv er norsk deltagelse i MTMDF og i øvelsen «At Sea Demonstration 2015» viktig, fordi vi viser vilje og evne til å styrke det maritime samarbeidet med USA og andre av våre nærmeste allierte innen utviklingen av maritimt luft- og missilforsvar. Deltakelsen vil også sikre at Sjøforsvaret får detaljert innsikt i hvordan våre fregatter kan samvirke med andre allierte fartøyer, inkludert i kollektivt forsvar av Norge.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sa til VG i april at Russland ikke trenger å bekymre seg for NATOs missilforsvar:

– NATOs rakettskjold er ikke rettet mot Russland, og det vet Russland, sa NATO-sjefen.

NUPI-forsker Ståle Ulrichsen tror at eventuell norsk deltagelse i NATOs missilforsvar vil være mindre omstridt enn for 10 år siden:

– Jeg tror at opinionen ser et større behov for å styrke vårt eget forsvar i den situasjonen vi er i nå. Derfor vil nok beslutninger om å knytte oss tettere til NATOs og det amerikanske missilforsvaret bli møtt med større forståelse enn sist det var et stort tema, sier Ulrichsen til VG.