I dag møter nye vernepliktige til innrykk i Hæren, men ikke vernepliktige fra de kommuner som er spesifikt rammet av nye tiltak etter at det muterte koronaviruset ble oppdaget i Follo. Unntaket gjelder ca. 150 av de i underkant 500 rekruttene som skulle møte til førstegangstjeneste på Terningmoen.

Gjennom fire innrykk i året skal Forsvaret fylle opp kvoten av vernepliktige soldater til Hæren. Rundt 1.500 soldater skal årlig få sin rekruttopplæring på Terningmoen, før de sendes videre til spesialavdelinger rundt om i landet. Med dette blir den grunnleggende soldatutdanningen samlet på ett sted.

Det nedlegges nå et omfattende arbeid for at Hæren skal kunne huse tilsammen ca. 2.000 rekrutter på Terningmoen. Forsvaret ønsker på denne måten å effektivisere utdanningsløpet for soldater som tas inn til tjeneste i Hæren.

– Vi skal ta imot ungdommer som kommer fra videregående, transformere dem til å kle seg i grønt, til å lære dem å ta vare på seg selv, til ikke å fryse, til å beherske snø og kulde, til å bli venn med våpenet og bruke det på en god måte, sier oberstløytnant Ole-Christian Tenden til avisen Østlendingen. Tenden har fått i oppdrag å lede den nye avdelingen på Terningmoen.

– I rekruttperioden skal vi gjøre dem til robuste soldater. Fagutdanningen skjer når de kommer til de operative avdelingene. Da skal de være i stand til å forsvare landet, sier Tenden.

Foto: Forsvaret