Reduserer likevel ikke støtten til frivillige organisasjoner

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i dag frem regjeringens tilleggsbudsjett. I budsjettet flytter regjeringen 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner over til Heimevernet. Samtidig blir støtten til frivillige organisasjoner likevel ikke redusert med 20 prosent, slik den forrige regjeringen la opp til i sitt budsjett.

– Dette er en gledelig melding fra den nye regjeringen, sier generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Knut Helge Hamre.

– Den forespeilede støtten for neste år hadde ført NFF flere år tilbake i kapasitet, og ville fått store konsekvenser for arbeidet vårt, har Hamre uttalt til Nationen.

Norges Forsvarsforening har 68 lokalforeninger som har som formål å drive opplysningsvirksomhet og fremme forsvarssaken og forsvarsviljen i det norske folk.

40 MILLIONER MER TIL  HV
I neste års budsjett flytter regjeringen 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner over til Heimevernet. Beløpet skal styrke driftsbudsjettene til Heimevernet, og brukes på mer utstyr og legge til rette for mer trening og flere øvelser. Dette er midler som blir tilgjengelig etter at Norge avsluttet sitt engasjement i Afghanistan.

– Det er viktig at Heimevernet opprettholder omfanget og kvaliteten på øvelsene. Det er også viktig at de har nødvendig utstyr. Vi ønsker ikke å detaljstyre pengene for mye. Forsvarssjefen skal vurdere hvor det er størst behov å investere midlene, opplyser Enoksen.

VENTER MED OMORGANISERING
Regjeringen ønsker å vente med å endre den geografiske inndelingen for fire av heimevernsdistriktene, slik den forrige regjeringen la opp til.
I det fremlagte budsjettdokumentet heter det at Regjeringen mener det er hensiktsmessig at en slik beslutning avventer Stortingets vurdering av andre relevante forhold, herunder regionreformen og politireformen, og foreslår derfor at forslaget  fra den forrige regjeringen utgår.

STYRKER FORSVARET I NORD
Regjeringen ønsker å styrke Forsvaret nasjonalt og i nord. I den nye regjeringsplattformen til Ap og Sp heter det at regjeringen vil styrke Forsvaret betraktelig, og blant annet øke antallet soldater i Heimevernet med 5000.

Hæren skal også få nye stridsvogner til Brigade Nord, og nye helikoptre som skal organiseres i en egen skvadron på Bardufoss, blir det opplyst fra regjeringshold.

MER TIL NSM
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med 17,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med håndtering av staters bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet.

I trussel- og risikovurderingene til EOS-tjenestene er det over tid påpekt at enkelte stater bruker økonomiske investeringer og oppkjøp på en måte som kan true nasjonal sikkerhet på kort eller lengre sikt. Flere departementer har derfor samarbeidet om hvordan slike investeringer kan forebygges og motvirkes.

– Vi vil forebygge at norske bedrifter kjøpes opp av utenlandske aktører som kan true rikets sikkerhet. Derfor setter vi av penger til screening slik at vi kan ligge i forkant når utenlandske kjøpere som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser ser mot Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en kommentar som er sendt ut fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Av |2021-11-08T12:58:29+01:008. november 2021|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top