Det er naivt å tro at en reduksjon av antall kampfly vil komme Forsvaret til gode. Det vil bidra til en reduksjon av forsvarsbevilgningene totalt, og dermed svekke Forsvaret, hevder generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth i en kommentar til at SVs Bård Vegard Solhjell nå vil avbestille ti kampfly og bruke pengene til Forsvaret i nord.

I en artikkel i Aftenposten i dag etterlyser Bugge Hjorth også en militærærfaglig begrunnelse fra Solhjell for å kutte i antall kampfly.

– Bård Vegar Solhjell (SV) hevder at Stortinget bør avbestille ti av de planlagte kampflyene til Forsvaret. Han mener pengene vi sparer heller bør brukes til å demme opp for Vladimir Putin i nord, skriver generalsekretæren. Han spør om dette betyr at Solhjell vil opprettholde det investeringsnivået forsvarssjefen foreslår i sitt råd til Regjeringen?

– Vi har en mistanke om at det ikke er tilfellet. Sannheten er vel snarere at det meste av en slik besparelse vil gå til andre ting enn Forsvaret. Kampflyene finansieres dessuten delvis utenfor statsbudsjettet. Bare av den grunn vil det meste forsvinne hvis vi resonnerer som Solhjell, skriver Bugge Hjorth.

– Det kunne også være interessant om Solhjell vil gi oss en militærfaglig begrunnelse for å redusere antall fly fra 52 til 42. Hvem skal vi tro på, Solhjell eller forsvarssjefen, som sier at det siste han ønsker er å kutte antall fly, spør han.

– Vi tror det er nødvendig å presisere overfor dem som skulle gå inn for nedtrekk i antall kampfly, at dette etter all sannsynlighet vil svekke Forsvaret, ikke styrke det. Det er vakkert å ville bruke penger i nord, men hvis vi ikke har vilje til å betale for et forsvar som svarer til landets sikkerhetspolitiske utfordringer, vil det forvitre, også i nord.

– Det vi aller minst vil ha er fly som ikke flyr, båter som ikke seiler og soldater som ikke øver. Ønsker vi å bo i et trygt land må vi også betale hva det koster å ha et forsvar, avslutter Bugge Hjorth.