Regjeringen er ikke villig til å betale for sine økte ambisjoner og kutter reelt sett i bevilgningene til Forsvaret, sa Anniken Huitfeldt (Ap) i sitt foredrag i Oslo Militære Samfund.

I sin tale til Oslo Militære Samfund mandag gikk Huitfeldt til angrep på forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og regjeringens forsvarspolitikk. Det er to forhold ved forsvarsbudsjettet Huitfeldt reagerer på. Det ene er det hun betegner som nye krav til effektivisering, det andre er det hun kaller gapet mellom retorikk og realitet.

– I langtidsplanen har det ligget inne klare effektiviseringskrav til Forsvaret. Men nå innføres det ekstra effektiviseringskrav på 113 millioner i tillegg, sier Huitfeldt, som leder Stortingets forsvars- og utenrikskomité.

Hun mener regjeringen ser bort fra at forsvarssektoren ikke har gjort annet enn å effektivisere og omprioritere de siste årene.

– Dette er jo brudd på avtalen i langtidsplanen for Forsvaret, for dette er jo ikke penger som Forsvaret får omdisponere til andre prioriterte tiltak, utdyper Huitfeldt.

– Dette er ikke effektivisering. Det er et reelt kutt, som sammen med plastposeavgift og andre påfunn skal finansiere skattekutt, sier forsvarskomiteens leder.

Hun ba forsvarstoppene som var samlet i Oslo, om å huske på at Forsvaret er en del av offentlig sektor, og minnet om at de som vil kutte der, også kutter i Forsvaret.

– Jeg tror nemlig ikke forsvarsministeren tror på det hun selv sier. Hun mener ikke at dette er en historisk økning. Hun er svært dyktig. Men denne gang forstår vi alle at hun rett og slett har tapt kampen om budsjettkronene, sier Huitfeldt.

Hun viser til at årets økninger først og fremst dekker utgifter til nye kampfly.

Anniken Huitfeldt er også svært kritisk til at regjeringen presenterer økte ambisjoner når det gjelder operativ evne og militær kapasitet uten å være villig til å betale for det.

Hun peker på at regjeringen ikke øker budsjettet mer enn Arbeiderpartiet, selv om den øker forventningene til hva Forsvaret skal levere.

– Det som oppleves som mest urimelig, er likevel politikere som gir uttrykk for økte ambisjoner, men som ikke er villig til å betale for det. I stedet for mer penger, kommer ekstra krav om effektivisering. Det øker gapet mellom retorikk og realitet, sier Huitfeldt.

Ap-politikeren kom også inn på det spente forholdet mellom Russland og Vesten som følge av Ukraina-krisen i sin tale.

– I NATO har vi et helt spesielt ansvar for å overvåke hva som skjer i nordområdene. Derfor trenger vi flere flygninger, ikke færre, sier Huitfeldt.

Hun understreker også at Norge må følge nøye med på det som foregår i nord.

– Det er behov for økt tilstedeværelse og overvåking av våre havområder. Dette bidrar ikke til økt spenning, sier Huitfeldt, som også legger til:

– Jeg er uenig med dem som snakker om en ny kald krig. Til det har vi i dag for mange felles interesser og et nært samarbeid på områder hvor vi ikke snakket sammen før 1990. Og ikke minst derfor er det viktig å forsøke å opprettholde en god dialog med Russland framover.

Du kan lese hele talen her.