Den internasjonale situasjonen åpner for så mange urovekkende scenarier at vi ikke bør la bekymringer over Forsvarets administrative struktur stå i veien for en rask styrking av beredskapen.

Det er tidligere statssekretær for Jonas Gahr Støre, Kjetil Skogrand som skriver dette i en artikkel i nettavisen Alltinget. Skogrand, som har doktorgrad i forsvarshistorie, reagerer på at enkelte forsvarseksperter vil prioritere organisatoriske reformer i Forsvaret fremfor kortsiktige investeringer i styrket beredskap.

PÅFALLENDE TYST
Han reagerer også på at de vurderinger og anbefalinger som ble fremlagt fra Forsvarskommisjonen først ble svært godt mottatt av de største opposisjonepartiene, men at det nå, relativt kort tid etter, er blitt påfallende tyst.

– Hvis vi forsøker å fortolke politiske signaler, er det kanskje mindre grunn til bekymring for at Forsvaret vil drukne i forsvarskroner, skriver Skogrand.

TRUSSELBILDET
Skogrand mener denne noe lunkne holdningen må føres tilbake til vurderingen av trusselbildet. Hvis risikoen for at Norge blir involvert i en væpnet krise de nærmeste årene oppleves som forsvinnende liten, er det ingen grunn til hastverk. Men hvis man, som Skogrand, mener den internasjonale situasjonen er så alvorlig at vi må stå rustet for en spredning av krigshandlinger i Europa, er konsekvensen en annen.

FLERE SCENARIOER
Skogrand trekker frem flere scenarioer som kan utløse en krise som kan berøre Norge direkte, både i dagens utenrikspolitiske atmosfære og fremover.

Det er for eksempel tenkelig at en storkrig utløses av en feilberegning. Økt støtte fra Vesten til Ukraina kan utløse russiske motreaksjoner. Det finnes røde linjer også på vestlig side: Bruk av atomvåpen er ett eksempel, en ny hendelse i Ukraina med massedrap av sivile en annen. Russisk militær aggresjon mot ytterligere en stat, for eksempel Moldova eller Georgia, kan også føre til at begeret renner over i vestlige hovedsteder.

NORGES NÆROMRÅDER
– Hvis det skulle komme til militær konfrontasjon mellom Russland og Nato, er det verdt å merke seg at Russlands omfattende sjø- og luftmilitære kapasiteter i Norges nærområder fortsatt er fullt intakte. Russiske missiler kan true et hvilket som helst punkt i Norge. En konflikt kan raskt komme nærmere enn vi liker å tenke på, skriver Skogrand.