Høyre og Venstre støtter initiativ for raskere leveranser av artilleriammunisjon til Ukraina. Regjeringen er avventende.

EU-landene lovet i utgangspunktet å levere en million artillerigranater til Ukraina innen utgangen av mars, men i november i fjor var det allerede klart at Europa ikke ville klare å holde fristen. Bare vel halvparten ville kunne leveres som lovet.

UTENFOR EUROPA
For å kompensere for forsinkelsen har Tsjekkia senere kommet opp med et forslag om å kjøpe 800 000 granater fra land utenfor Europa. Det var under sikkerhetskonferansen i München i forrige måned at Tsjekkias president Petr Pavel viste til det tsjekkiske forslaget og oppfordret EU-landene til å følge opp.

Til sammen er det 15 land som har forpliktet seg til planen. Blant disse er Nederland, som har varslet at de vil bruke 100 millioner euro, og Danmark, som vil kjøpe 15 000 artillerigranater.

I Stortingets spørretime ville Ola Elvestuen (V) og Ine Eriksen Søreide (H) vite om regjeringen ville støtte det tsjekkiske initiativet.

PREKÆRT
– Ukrainske styrker rasjonerer nå med artilleriammunisjonen, mens russiske myndigheter fortsetter å produsere ammunisjon. Det er særlig artilleriammunisjon det er prekært behov for, sa Søreide.

Og videre:

– Her er det en mulighet til å utløse 800 000 artillerigranater nå, og det trengs for at Ukraina skal håndtere frihetskampen sin, sa Søreide, som understreket at det haster å få frem denne type våpenstøtte så raskt som mulig.

Søreide forventet ikke at regjeringen skulle gå i detalj om når og hvor artilleriammunisjon skal leveres, men hun ønsket et tydelig signal fra regjeringen:

TYDELIG SIGNAL
– Et tydelig signal fra Norge om at vi stiller oss sammen med de 15 landene som til nå har sagt ja, ville være veldig kjærkomment, sa Søreide.

Søreide, som er leder for Stortingets Utenriks og forsvarskomite, minnet også om at vi per i dag vet lite om og når USA vil stemme gjennom sin Ukrainapakke i Kongressen.

SER PÅ INITIATIVET
– Vi varsler jo ikke på forhånd hva slags mulige kommende donasjoner som kan være aktuelle, men vi ser også på det tsjekkiske initiativet, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Det er aktuelt for Norge å vurdere det tsjekkiske initiativet, og vi har nær dialog med våre allierte og med Tsjekkia om akkurat det, fortsatte Gram.

Også Ola Elvestuen fra Venstre var opptatt av å følge opp initiativet fra Tsjekkia:

VIKTIG SIGNAL
– Hvis Tsjekkia får med seg flere land i Europa på finansiering vil da regjeringen vise initiativ og bidra til å finansiere denne ammunisjonen som Ukraina så sårt trenger, spurte Elvestuen.

– Jeg tror det vil være viktig for Norge også om vi er med, nettopp for å få flere land til å støtte Tsjekkia, sa han.

– Det er ikke bare artilleriammunisjon, det er f.eks. luftvern, som bestandig står aller øverst på listen over behov som Ukraina har, sa forsvarsminister Gram, som altså på det nåværende tidspunkt ikke kunne gi noen garanti for at regjeringen ville støtte initiativet.

Foto (NTB): Artillerigranater fra produsenten Nammo.