Regjeringen fremskynder utviklingen av Forsvaret

Regjeringen ønsker å støtte industrien i en vanskelig periode og vil fremskynde forsvarsinvesteringer for mer enn en milliard kroner. Sammen skal vi skape mer og ta Norge ut av krisen og fremover, heter det i en melding fra regjeringen.

– Ved å forsere oppgraderingen av kystkorvetter til Sjøforsvaret og kampvogner til Hæren kan vi både bygge forsvarsevne og støtte norsk industri, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. – Dette er tiltak som bidrar til at bedrifter kommer i gang igjen og at folk kommer seg tilbake til jobb samtidig som vi får en raskere styrking av Forsvaret sier forsvarsministeren.

I tillegg ligger det forslag i regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren om å utrede ny fartøystruktur for sjøforsvaret. Dette gir også økte muligheter til den norske maritime kunnskapsklyngen, heter det.

Bildet viser korvetten KNM Skjold
Bildet viser korvetten KNM Skjold. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

500 millioner til Sjøforsvarets kystkorvetter
Regjeringen vil fremskynde oppgraderingen av Sjøforsvarets Skjold-klasse kystkorvetter og vil bruke over 500 millioner kroner på dette. Oppgraderingen skal skje i perioden 2020-2024 og vil kunne gi nye oppdrag til både verftet som bygget fartøyene og til andre nasjonale leverandører av delsystemer. Arbeidet vil omfatte oppgradering av komponenter og flere av systemene om bord.

I den nye langtidsplanen anbefales det en videreføring av fartøyene til 2030. Dette er ett av flere tiltak for delvis å kompensere for tapet av KNM Helge Ingstad. Skjold-klassen er bygget av Umoe Mandal.

600 millioner til Hærens kampvogner
Regjeringen også vil fremskynde oppgraderingen av Hærens CV90 kamp- og støttevogner, og vil bruke nesten 600 millioner kroner på dette. I den nye langtidsplanen for forsvarssektoren foreslås det at Hæren skal få fire mekaniserte bataljoner, som alle settes opp med CV90 kamp- og støttevogner. En forsering av arbeidet med oppgradering av disse innebærer at Hæren i første omgang får tilført ytterligere 20 CV90 kamp- og støttevogner. Anskaffelsen gjennomføres direkte fra norsk industri i perioden 2020 til 2023.

Forskning og utvikling
Regjeringen vil i tillegg øke tildelingen til forsvarsrelatert forsknings- og utviklingsarbeid med 20 millioner kroner i 2020. Dette innebærer en økning fra 71 til 91 millioner kroner. Dette er et bidrag for å sikre sysselsetting og kompetanse innenfor et kompetansekrevende område hos norsk industri og næringsliv. Det vil også ifølge regjeringen posisjonere norsk industri og næringsliv mot fremtidige anskaffelser, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg kan styrkingen føre til en raskere utvikling av fremtidige planlagte prosjekter.

Forsidebildet viser en CV90 kampvogn tilhørende Panserbataljonen under skarpskytingsøvelsen Thunder Reindeer 2019 i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli.

Av |2020-05-29T18:20:40+02:0029. mai 2020|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top