Etter kraftig press fra opposisjonen setter nå regjeringen endelig av to milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

– Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet. Vi bidrar nå til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

TOK TUREN
I dag hadde statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram tatt turen til Nammo for å presentere den gledelige nyheten om at regjeringen setter av to milliarder kroner ut over den milliarden som ble gitt til det europeiske programmet ASAP (Act in Support of Ammunition Production).

I forbindelse med statsbudsjettet for 2024 ble regjeringen kritisert for å bidra med for liten direkte støtte til den norske ammunisjonsprodusenten og i stedet sende pengene til det europeiske programmet ASAP. Dette ville bety at Nammo måtte søke om sårt tiltrengte midler på like linje med andre produsenter, mens praksis for eksempel i USA og Finland har vært å gi direkte støtte, noe som ville skape atskillig større sikkerhet for produsenten Nammo.

For Nammo har det dreid seg om både å kunne produsere tilstrekkelig med ammunisjon i en tid der behovet er enormt, men også å kunne opprettholde sine markedsandeler.

Fremskrittspartiets talsperson Christian Tybring Gjedde synes det er positivt at Nammo nå får mulighet til å øke produksjonen. Han synes imidlertid det i det hele er underlig at regjeringen først bruker 950 millioner + 190 millioner i kontingent for å delta i EU programmet Act of Support of Ammunition Production (ASAP).

ALLEREDE BRUKT EN MILLIARD
– Slik jeg har forstått det har ingen norske bedrifter så lang nytt godt av denne ordningen.  Ordningen har uansett ikke gitt Nammo finansiering. Hvorvidt andre norske bedrifter har mottatt støtte vet jeg ikke. Uansett så kan bedriften kun motta 45% av det reelle behovet for å kunne utvide kapasiteten dersom søknaden blir innvilget i ASAP, sier Tybring Gjedde til Norges Forsvarsforening.

Med dette som bakteppe kan man ikke uten videre påstå at regjeringen allerede har brukt en milliard, sier forsvarspolitikeren.

– UNDERLIG
At de varslede to milliardene skal finansieres innenfor Nansen programmet er underlig, ifølge Tybring Gjedde.

– Ideen bak Nansenprogrammet er jo at det er Ukraina som skal sikres våpen. Her selger regjeringen denne kontrakten som en styrking av norsk forsvarsevne og beredskap. Greit nok at man skal erstatte donert ammunisjon, men det styrker jo ikke det norske Forsvaret totalt sett.

– Støtten til NAMMO er samtidig byråkratisk innrettet, hvor FMA skal spille en vesentlig rolle. Muligens er det naturlig, men jeg er foreløpig ikke overbevist., sier Tybring Gjedde.

IKKE LYDHØRE
I en kommentar sier Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes at det er positivt at tempoet gires opp for økt produksjon av ammunisjon. Regjeringen har hittil ikke vært lydhøre for Høyres forslag for å få dette til, mener han. Men bedre seint, enn aldri, sier Elvenes, som peker på det skrikende behovet for mer ammunisjon i Nato og Ukraina.

Forsvarsforeningens president, Arne Bård Dalhaug, er skeptisk til regjeringens utspill.

– Det er selvsagt bra at det gis penger til ammunisjonsprodusenten Nammo. Det er bra og nødvendig for Ukraina, og det er bra for en nasjonal styrking av produksjonskapasitet, men dette er jo ikke noe løft. Pengene er en disponering av midler avsatt i Nansenpakka, og tilgodeser ikke et kritisk behov for å fylle opp egne lagre med ammunisjon. Dessuten tenker jeg at dette ikke er friske penger. Det tas jo fra et forsvarsbudsjett som på ingen måte svarer på de utfordringene den geopolitiske istiden stiller oss overfor, sier en skeptisk Dalhaug.

STORT PRESS
Det er ikke bare opposisjonen som har presset på i denne saken. Også VG har tatt forholdet opp på lederplass og kritisert forsvarsjefen for ikke å si fra. I en lederartikkel gikk avisen sterkt ut mot forsvarssjefen for ikke å presse hardere på for å få økt tempoet i bevilgningene til Forsvaret, samtidig pekte avisen spesielt på mangelen på artilleriammunisjon og for liten produksjonskapasitet.

– Det som er helt uforståelig i denne situasjonen, er at den norske regjeringen, med Jonas Gahr Støre i spissen, ikke sørger for at vi produserer nok til å etterfylle lagrene. Både for vår egen sikkerhet, og for at vi fortsatt skal kunne levere det Ukraina trenger, skriver VG, som mener forsvarssjefen burde ha slått alarm for lenge siden.

Norges Forsvarsforening, som har fulgt saken nøye, har pekt på at regjeringen tildels har gitt misvisende informasjon om bidragene til Nammo. Se denne artikkelen.

VILLE ØKE
Da statsbudsjettet for 2024 forelå, reagerte opposisjonen kraftig og foreslo vesentlige tillegg i sine alternative budsjetter.

Regjeringen har allerede iverksatt tiltak for å erstatte donert ammunisjon og styrke norske beredskapsbeholdninger på sikt. Den har plassert flere store kontrakter hos ammunisjonsprodusenten Nammo det siste året, blant annet den største kontrakten i bedriftens historie. Norge deltar også i et nordisk ammunisjonsprosjekt, opplyser regjeringen i sin pressemelding.

Bildet (NTB): Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte Nammo på Raufoss i dag. Konsernsjef Morten Brandzæg i midten.