Bare ved å møte Natos 2-prosentmål som regjeringen forpliktet seg til, vil det være mulig å realisere Langtidsplanens forsvarsstruktur samt videreføre og styrke viktige operative elementer i Forsvaret, sier kommandør og president i Sjømilitære Samfund, Sigurd Smith.

– I debatten om Langtidsplanen for Forsvaret kommer et viktig spørsmål hele tiden i skyggen. Hvorfor vil ikke regjeringen møte Natos mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar? Debatten om viktige kapasiteter som jagerfly, ubåter og fregatter, satt opp mot evne til å håndtere trusler mot rikets sikkerhet på landjorden og langs kysten, villeder. En debatt om enten Nato eller det nasjonale lyder merkelig, ifølge Smith.

Ja til begge deler
– Det kan vel ikke være noen tvil om at vi må evne å forsvare oss selv, og samtidig samarbeide i Nato? Det kan vel ikke være noen tvil om at også vi må stille opp for Nato? Bare ved å møte Natos 2-prosentmål som regjeringen forpliktet seg til, vil det være mulig å realisere Langtidsplanens forsvarsstruktur samt videreføre og styrke viktige operative elementer i Forsvaret, sier presidenten.

Regjeringen legger opp til en plan i faser. Den første er å få opp Forsvarets standard og beredskap. Den andre er betydelig økt tilstedeværelse og krigsforebyggende aktivitet – spesielt i nord. Den tredje er viktige nyinvesteringer. Dette er bra, og må støttes på alle mulige måter.

I Sjøforsvaret følger man allerede regjeringens plan. Sjøforsvaret har nå dreid betydelige ressurser internt til mer aktivitet og seiling med marinefartøyene. Bemanningsgraden ombord er god og det opereres mer – også i nord. Det er imidlertid fortsatt for spedt.

Må bli dagligdags å møte Marinen langs kysten
Det må bli dagligdags å møte Marinen langs kysten og i nordnorske havnebyer. Det må bli dagligdags at Marinen patruljerer de norske interesseområder til havs sammen med Kystvakten. Dette viktige havområdet er sju ganger Fastlands-Norge i størrelse. Det er her vi finner grunnlaget for landets vekst og velstand.

En vesentlig svakhet ved langtidsplanen er at den legger opp til å trappe ned Marinen i årene fremover fra elleve overflate kampfartøyer til fem, og fra seks ubåter til fire. Dette kan da ikke være bra?

Enorme kyst- hav- og sokkelområder
De foreslåtte reduksjoner harmonerer ikke med interesser Norge må ivareta i enorme kyst-, hav- og sokkelområder. Den foreslåtte fartøysstruktur vil ikke kunne klare en tilstrekkelig patruljering og tilstedeværelse i fred og gryende krise. Den vil være tynn for konflikthåndtering, og den vil ha meget liten utholdenhet i en krigssituasjon.

Derfor må diskusjonen om langtidsplanen nå også dreie seg om Natos 2-prosentmål. Vi kan ikke akseptere at det bare skal være en diskusjon om prioriteringer innenfor det foreslåtte budsjett.

Det må bli dagligdags å møte Marinen langs kysten og i nordnorske havnebyer, avslutter han.