Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte til pressekonferanse i dag for å orientere om hva regjeringen legger inn av ekstra midler til Forsvaret i årets statsbudsjett. Med seg hadde han forsvarsminister Bjørn Arild Gram og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

I strålende vær og med 18 grader i luften, kunne troikaen invitere til pressetreff i Verkstedgården utenfor Statsministerens kontor i dag. Det glade budskapet var at regjeringen i revidert budsjett vil foreslå økte bevilgninger til Forsvaret med ytterligere syv milliarder kroner.

For to dager siden erklærte regjeringen at den i samme budsjett vil øke den militære støtten til Ukraina med seks milliarder kroner.

TODELT
Styrkingen av Forsvaret vil være todelt. For det første økes den operative evnen med to milliarder kroner. Dette er midler Forsvaret får for å kunne trene, øve, seile, fly, operere mer. Og for å kunne håndtere den ekstraordinære kostnadsveksten.

For det andre vil regjeringen starte arbeidet med å realisere den nye langtidsplanen allerede i år.

– Vi er vel vitende om at denne planen ligger til behandling i Stortinget, men vi mener det er viktig å bruke de mulighetene vi har til å komme igang på områder som lIgger klar for det, sa statsminikster Støre.

– De investeringene regjeringen vil gjøre nå, er investeringer vi ikke kan vente med, sa han.

FREMSKYNDER LUFTVERN OG EBA
Fem milliarder kroner er hva det ifølge statsministeren er forsvarlig å bevilge allerede i år, hvilket betyr at regjeringen vil gjennomføre tiltak innen EBA som trenger utbedring, og ikke minst fremskynde luftvernanskaffelsene.

GLEDELIG
– Det er gledelig at regjeringen styrker Forsvaret i revidert nasjonalbudsjett slik at Norge når NATOs målsetting om to prosent av BNP allerede i juli i år, sier generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening  i en kommentar til dagens nyhet.

 

– I den mangeårige prosessen med å øke Forsvarets volum og kampkraft er det viktig at regjeringen samtidig sørger for å få det forsvaret vi har i dag til å virke som forutsatt. Det betyr å lete etter områder hvor styrkingen kan skje raskt, som f.eks. oppgradering av bygg og anlegg, bestille ammunisjon, fylle opp relativt tomme lagre av materiell, og gi tilstrekkelig med driftsmidler.

Hamre understreker samtidig viktigheten av å beholde erfarne offiserer og befal. Det kan bla. gjøres gjennom økonomiske insentiver.

– Regjeringen styrker også støtten til Ukraina med seks milliarder kroner. Utfallet i Ukraina har direkte sammenheng med Europas og Norges sikkerhet, sier Hamre.

– Russland kan ikke tillates å vinne i Ukraina, sier generalsekretæren.

104 MILLIARDER I ÅR
– Samlet sett betyr dette at regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet fra omtrent 91 milliarder kroner, slik det ble vedtatt på slutten av fjoråret, til 104 milliarder kroner i år, sa statsministeren.

Her ligger altså også økningen av bevilgningene til Ukraina.

Dette betyr at forsvarsbudsjettet vil nå 166 milliarder 2024-kroner i 2036.

Foto: NTB