Regjeringen reduserer støtten til frivillige organisasjoner innen forsvarsektoren med 20 prosent.

– Jeg synes det er rart at frivilligheten strupes neste år, spesielt når regjeringen har erklært 2022 som «frivillighetens år», sier generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening.

I forsvarsbudsjettet for neste år har regjeringen besluttet å kutte støtten til frivillige organisasjoner fra ca. 83 millioner kroner til i underkant av 50 millioner. Det er en reduksjon på 20 prosent. Det er tilsammen 15 små og store organisasjoner som mottar denne støtten, som fordeles på driftsstøtte og prosjektstøtte.

Formålet med støtten er å stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer.

68 LOKALFORENINGER
Prosjektstøtten formidles for flere av organisasjonenes vedkommende videre til lokale arrangementer over hele landet. For sin del har Norges Forsvarsforening 68 lokalforeninger som har som formål å drive opplysningsvirksomhet og fremme forsvarssaken og forsvarsviljen i det norske folk,

OVER NATTEN
– Når regjeringen nå velger å strupe denne virksomheten vil det ha store konsekvenser for de frivillige organisasjonene det gjelder, sier generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening. Det skjer over natten, uten noen form for dialog. Hvem er det som over natten kan ta 20 prosent kutt uten noen form for forberedelser? Det er dramatisk vil jeg si.

– Jeg synes også det er temmelig umusikalsk å strupe frivilligheten et år regjeringen selv har erklært skal være «frivillighetens år».

FORANKRING I FOLKET?
– Utviklingen har gått i retning av at Forsvaret er blitt mindre. Det er færre som avtjener verneplikten. Forsvaret har ikke lenger den sterke forankringen i folket. Også av den grunn er regjeringens grep vanskelig for å forstå. Jeg har stor forståelse for at bevilgningene til Forsvaret skal gå til operativ virksomhet, men å kutte i en så liten og ubetydelig post på forsvarsbudsjettet som dette, sett i den store sammenhengen, er svært vanskelig å forstå, sier generalsekretær Hamre.

Hamre peker også på at Forsvarsdepartementet og forsvarssjefen har satt «forsvarsvilje» som prioritet nummer 1. Forsvarsvilje gir forsvarsevne. De organisasjoner dette gjelder er organisasjoner der medlemmene ofrer store deler av sin fritid til å snakke opp Forsvaret for å styrke og samle befolkningen om Forsvaret.

STØTTE I SIVILSAMFUNNET
Også generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den norske Atlanterhavskomite er overrasket over regjeringens grep:

– Jeg har full forståelse for at Forsvaret skal bruke mest mulig på operativ virksomhet. Men at man kutter i en virksomhet som skaper støtte i sivilsamfunnet for at vi trenger militære styrker – og samtidig er med på å skape forståelse for at det settes av 69 milliarder kroner til Forsvaret – det synes jeg er noe spesielt, sier Hansen Bundt.

FAKTAORIENTERT VIRKSOMHET
Det er mye penger som settes av til Forsvaret på statsbudsjettet og dette må begrunnes overfor en sivilbefolkning som ikke føler en krigstrussel daglig. Det disse organisasjonene arbeider med, med en litt ulik innretning, er gjennom en faktaorientert tilnærming til den internasjonale utviklingen å forklare hvorfor vi trenger militære styrker i Norge, ifølge Hansen Bundt.

– De 50 millionene som går til de frivillige organisasjonene som ønsker å slå et slag for Forsvaret er tross alt peanøtter i den store sammenhengen, sier Bundt.

OVERRASKET
Presidenten i Det frivillige Skyttervesen, Bernt Brovold, er også svært overrasket over Regjeringens forslag. Til Skyttervesenets nettsider sier han.

– Foreningen er svært overrasket over at den avtroppende regjeringen kommer med et slikt kutt. Spesielt til neste år hvor vi skal få i gang stor aktivitet etter koronapandemien, sier president Bernt Brovold.

Beløpet medfører for Skyttervesenets vedkommende et kutt på over 22 prosent. Det er slik sett svært alvorlig for både driften og prosjektene som er planlagt i 2022.

– Nå, etter koronapandemien, vil dette betydelige nedtrekket ramme organisasjonen og den frivillige aktiviteten svært negativt, sier Brovoll.

UNGDOM EN VIKTIG MÅLGRUPPE
Folk og Forsvar er også en av de 15 organisasjoner som blir rammet av regjeringens kutt. Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral organisasjon, som driver med folkeopplysning om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Ungdom er en viktig målgruppe for organisasjonen.

– Det er klart at et slikt betydelig kutt vil ha stor effekt på hvor mye informasjonsaktivitet vi vil være i stand til å gjennomføre det kommende året, sier generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe

MÅ REDUSERE MED EN FJERDEDEL
– Vi holder foredrag og rollespill for skoler over hele landet, og pågangen for å bestille besøk i vårsemesteret er allerede høy. Tar man med prisveksten som er forventet på bl.a. transport og overnatting, snakker vi om en fjerdedels lavere budsjett i 2022.

Bildet (NTB): Forsvarsminister Frank Bakke Jensen og statsminister Erna Solberg møter norske presse i Brussel dagen før NATO-møte.