Regjeringen har likevel besluttet å sende våpen til Ukraina. Beslutningen kom etter at en rekke land, blant andre Sverige, Danmark og Finland hadde erklært at de ville sende våpen. Både Høyre, Venstre, KrF og FrP strøtter regjeringens beslutning.

Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiell hurtigst mulig. Det dreier seg om opptil 2000 panservåpen av typen M72 som er en panservernrakett i 66 mm kaliber, et engangsvåpen som er utviklet i USA.

– Norge tilbyr Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i ettermiddag.

I likhet med andre land har Norge fått en oversikt over militært materiell som Ukraina trenger, og det er med utgangspunkt i dette at Forsvaret har vurdert hva Norge raskt kan tilby, heter det i en melding fra regjeringen.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Norge har tidligere tillatt at andre land støtter Ukraina med norskprodusert ammunisjon eller våpen. Regjeringen besluttet 27. februar å donere beskyttelsesutstyr som hjelmer og vester til Ukraina.

– Etter konsultasjoner med Stortinget har regjeringen besluttet å donere våpen til Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina krever at vi åpner for helt særskilte beslutninger og tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er snakk om en donasjon fra en stat til en annen, ikke en kommersiell eksport, heter det i regjeringens melding.

– Befolkningen i Ukraina lider. FN anslår at over 350.000 ukrainere er på flukt ut av landet. Tar man med de internt fordrevne, er det kanskje millioner av ukrainere som er på bevegelse bort fra sine hjem på grunn av krigen., sier statsminister Jonas Gahr Støre i kveld.

– Vi må møte dette kraftfullt. Derfor har regjeringen besluttet å sette av inntil to milliarder kroner for å avhjelpe den humanitære situasjonen og hjelpe mennesker på flukt, sier han.

Statsministeren legger til at Norge vil ha nær kontakt med andre land og vurdere ytterligere bidrag. Det ukrainske folk nå kjemper nå for livet og friheten i en kamp mot en militær overmakt, fremholder Gahr Støre.

Bildet (Forsvaret): Soldater fra 2. bataljon under deres instrumenterte trening på Rena.

Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.