Regjeringen stanser salget av Bergen Engines, men saken kan få etterspill

Regjeringen har nå tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at salgsprosessen av Bergen Engines til TMH må stanses. Dette for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet.

– Regjeringen har over tid jobbet for å få kartlagt alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines. I denne prosessen har EOS-tjenestens arbeid vært helt sentralt. Vi vurderer nå at vi har tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at det er helt nødvendig å forhindre at selskapet blir solgt til et selskap som kontrolleres fra et land vi ikke har en sikkerhetssamarbeid med, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I utgangspunktet ble det hevdet fra forsvarsministerens side at salget ikke var omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser. Paragaf 10.3 i loven gjør det likevel mulig for myndighetene å hindre oppkjøpet.

KRAFTIG KRITIKK
Regjeringen har fått kraftig kritikk fra opposisjonen for å gripe inn for sent, og eieren Rolls-Royce stanset salget midlertidig 9. mars etter oppmerksomhet i media.

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget er ikke fornøyd med dagens redegjørelse i Stortinget og skriver på Twitter at vi må komme til bunns i saken:

– Regjeringen stopper salget av Bergen Engines – etter uker med mediekjør. For en måned siden sa de at dette var en ren kommersiell transaksjon. De har åpenbart ikke tatt sikkerhetsloven på alvor. Denne saken må vi komme til bunns i, skriver hun.

– Saken handler ikke bare om Bergen Engines, sa Arbeiderpartiets Jette Christensen i debatten som fulgte Monica Mæland redegjørelse i Stortinget i dag. Den handler om noe som er mye større enn det. Bergen Engines er bare et eksempel. Saken handler om hvordan norsk sikkerhet blir ivaretatt, i møte med strategiske investeringer og oppkjøp,  hvordan det står til med sikkerhetsbevisstheten i departementene generelt, og kanskje næringsdepartementet spesielt. Slik saken har utviklet seg kan det virke som om svaret er «ikke i det hele tatt – før på overtid». Hun viste til at vi lenge er blitt advart mot strategiske oppkjøp.

«SAKEN ER IKKE OVER»
– Saken er ikke over, selv om regjeringen har snekret sammen en nødløsning for Bergen Engines. Christensen mente saken måtte bli gjenstand for høring i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Det står ikke klart for meg hvorfor sikkerhetsloven ikke ble brukt overfor Bergens Engines ifra start. Den begrunnelsen har ikke regjeringen kommet med, påpekte Christensen og la til at det er nødvendig med en vurdering av hva regjeringen regner som kritisk infrastruktur.

– Det står ikke klart for meg hvorfor sikkerhetsloven ikke ble brukt overfor Bergens Engines ifra start, sa Jette Christensern i Stortinget i dag.

Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde støttet forslaget fra Christensen om å følge saken videre. Han kalte hele saken for en skandale.

– Man har ikke satt seg ikke i sakens realiteter, sa Tybrig Gjedde. Saken burde åpenbart ha vært diskutert i regjeringens sikkerhetsutvalg med statsministeren tilstede, sa han.

Høyres Michael Tetzschner var positiv til den måten regjeringen har håndtert saken på, men var kritisk til departementets håndtering:

– Slik saken nå er håndtert er den kommet inn i et riktig spor og det understreker sakens alvor når justisministeren bruker ord som at saken om Bergen Engines var uforenlig med statens sikkerhetsinteresser. Han mente vi likevel må spørre oss hvorfor det kom så ulike signaler fra det departementet som skulle være det nærmeste til å vurdere leveransene fra Bergen Engines, hvorfor ikke dette departementet så alvoret.

«VISER AT SIKKERHETSLOVEN FUNGERER»
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er på sin side fornøyd med måten regjeringen har behandlet saken på. I en melding uttaler han:

– Jeg er opptatt av de sikkerhetsutfordringer utenlandske oppkjøp representerer. Denne saken viser at den nye sikkerhetsloven fungerer. Vi har verktøy til å håndtere denne type situasjoner slik at vi sammen kan bevare Norge som en trygg og selvstendig nasjon, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

De viktigste forholdene som har stått sentralt i regjeringens vurderinger er:

  • At teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
  • Selv om dette er produkter og teknologi som ikke er omfattet av eksportkontrollistene, har Russland hatt betydelige utfordringer med å få tilgang til disse siden de vestlige sanksjonene mot landet ble innført i 2014.
  • Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av stor militær strategisk betydning for Russland.
  • Eksport av teknologien og motorene til Russland ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

– Samlet sett mener derfor regjeringen at nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet dersom eiendomsretten til Bergen Engines overføres fra Rolls-Royce til TMH. Det vil derfor bli fremmet et forslag til vedtak om å stanse salget i medhold av sikkerhetsloven § 2-5  for Kongen i statsråd fredag, 26. mars 2021, sier justis- og beredskapsminister Mæland.

– Vi har i denne prosessen hatt en positiv dialog med britiskeide Rolls Royce i en krevende sak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Norges Forsvarsforeninger har fulgt saken. Her er tidligere artikler om salget av Bergen Engines (siste artikkel først):

Salget av Bergen Engine: – Alle kort må på bordet
Vurderer nå å stanse salget
Åpner for bruk av sikkerhetsloven mot salget av Bergen Engines
Usikkert om sikkerhetsloven fanger opp salget av Bergen Engines
Også spionskipet Marjata berørt av russisk oppkjøp
Salget av Bergen Engine møter sterke reaksjoner i Stortinget
Får vi en ny oppkjøpsskandale?

Bildet (NTB): Monica Mæland og Frank Bakke-Jensen

Av |2021-03-23T12:32:09+01:0023. mars 2021|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top