På en pressekonferanser i dag opplyste regjeringen, ved statsminister Jonas Gahr Støre, at regjeringen vil skjerpe beredskapen i Norge. Dette som en følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen som har utviklet seg etter Russlands angrep på Ukraina.

Regjeringen styrker beredskapen, men er vi beroliget?

Det er særlig den siste tids hendelser som er bakgrunnen for regjeringens beslutning. På pressekonferansen viste statsministeren til ringvirkningene av krigen. Eksemplene er høye gass- og strømpriser, angrepene på gassrørene i Østersjøen, sabotasje mot togtrafikken i Tyskland, de mange dronene ved våre flyplasser og i nærheten av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.

Det er erkjennelsen av at sammensatte trusler rettet mot Norge og andre land kan ramme oss som gjør at regjeringen går til det skritt å skjerpe beredskapen.

Regjeringen mener vi her i landet har et godt planverk å forholde oss til, et planverk som redegjør for hvordan vi kan styrke beredskapen i ulike situasjoner.

SKAPE RO
Tiltaket er tydeligvis også et forsøk på skape ro og signalisere til befolkningen at regjeringen har beredskapen under kontroll.

I klartekst betyr dette at den skjerpede beredskapen, ikke bare er en beredskap mot eventuelle hybride hendelser, men like mye er en beredskap mot den kritikk som kan oppstå som følge av de mange avsløringer de senere årene når det gjelder vår evne til å forhindre spionasje og beskytte norsk infrastruktur.

Det gjelder ikke bare de eksempler statsministeren nevner i sin redegjørelse, men like mye en rekke hendelser og indikasjoner nettopp på at dagens og tidligere regjeringer ikke har hatt kontroll.

EN REKKE EKSEMPLER
Vi kan nevne utenlandske oppkjøp som oppkjøpet av Bergen Engines, manglende objektsikring, illegale og ikke illegale agenter som infiltrerer norske samfunnsinstitusjoner og forskningsmiljøer, kryptostudenter fra land vi nødig vil samarbeide med, russiske skip som studerer og kartlegger infrastrukturen i Nordsjøen, marinebaser som selges privat og leies ut til russisk seismikkselskap med oppdrag å kartlegge havbunnen utenfor Norges kyst, norske nettsider med detaljinformasjon om norsk infrastruktur, detaljkart over militære områder osv.

GOD OVERSIKT
For bare noen dager siden gikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ut og konstaterte at den siste tids dronehendelser sannsynligvis ikke er for å spionere og kartlegge norsk infrastruktur. Den har både russere og kinesere allerede god oversikt over, takket være oss selv og vår manglende sikkerhetsorientering. Droneaktiviteten er, slik PST tolker den, mest for å påvirke oss, fortelle at de er tilstede. Og ikke minst for å teste vår beredskap.

Det er vel heller ikke mange som tror at Putin ikke er i stand til å stanse deler av de norske gassleveransene til Europa – hvis han vil. Selv om beredskapen er skjerpet rundt våre gassledninger og oljeinstallasjoner, er det vel ingen som for alvor tror at vi, eller for den saks skyld NATO, kan beskytte 9000 kilometer med gassledning. For ikke å snakke om alle de andre kablene og installasjonene vi ellers har plassert på havbunnen. Han vet hvor de ligger, men tar han sjasen, det er en annen ting.

«FOR SENT»
Det er kuriøst når våre etterretningstjenester konkluderer med at mye allerede er for sent. Det er samtidig kuriøst at selv om de har gitt oss kraftige advarsler i lang tid, så er det så å si umulig å få på plass lover, mekanismer og ressurser som gir samfunnet en reell mulighet til å møte de trusler vi utsettes for.

En annen ting er at det er lite formålstjenlig å dvele ved akkurat dette nå. Nå er det antakelig mer fruktbart å begynne å tenke på hva vi gjør nå når det er for sent.

BEREDSKAPSBEVISSTE
Nå er det smart å fortsette med å tenke på hvor godt vi har planlagt for å opprettholde og reparere de leveranser den omtalte infrastrukturen representerer for samfunnet og den enkelte av oss? Hvor god er den beredskapen statsministeren henviser til? Hvor beskyttet er vår infrastruktur når den har stått åpen for innsyn i en rekke år? Vi snakker ikke bare om Forsvaret, men om hele samfunnet.

Dette er ting vi burde tenke mer på i dagens situasjon.

Eller er alt i sin skjønneste orden, slik statsministeren gir inntrykk av?

Foto (NTB): Fra dagens pressekonferanse