Regjeringen trosset forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens advarsel om ikke å sende norske spesialstyrker til Irak, ifølge Dagsavisen. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mente det var tilstrekkelig å sende vanlige soldater til Irak, men ifølge Dagsavisen valgte regjeringen i stedet å sende spesialstyrker.

I et brev han sendte til Forsvarsdepartementet 9. februar i år, frarådet Bruun-Hanssen å sende personell fra Forsvarets spesialkommando til Irak.
Han mente det ikke var behov for norske spesialstyrker i Irak for å hjelpe den irakiske hæren og den kurdiske militsen med å bekjempe IS.

Spesielt i Bagdad hadde oppdraget endret karakter til å være grunnleggende skytetrening, opplyser forsvarskilder til avisen. Forsvarssjefen mener vanlige soldater eller våpeninstruktører kunne ha gjennomført oppdraget.

Verken Forsvaret eller regjeringen vil bekrefte at det virkelig ble sendt norske spesialstyrker til Irak, men Dagsavisens kilder opplyser at
spesialstyrker ble sendt til Bagdad. I Arbil trener norske instruktører opp kurdiske soldater.

«Oppdraget har nå et preg av svært grunnleggende opplæring av irakisk personell på et svært lavt utdanningsnivå. Oppdrag har således utviklet seg et stykke bort fra det rasjonale som lå til grunn for mulighetsvurderingene som ble gjort i september 2014. Denne endringen er lite forenlig med hvordan Forsvaret primært ønsker å nytte en spesialisert, viktig og begrenset ressurs som våre spesialstyrker utgjør», skriver generalmajor Odin Johannessen, sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

I tillegg til at oppdraget kunne ha blitt gjennomført uten å redusere den nasjonale kapasiteten på den viktige og begrensede spesialstyrkeressursen som Forsvaret råder over, framgår følgende av brevet til Forsvarsdepartementet og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H): Det var ikke behov for flere spesialstyrker i verken Erbil eller Bagdad, som var de to stedene som norske myndigheter tidlig pekte ut som stedene norske styrker skulle sendes til i Irak.