I statsråd i dag besluttet regjeringen å be Stortinget om fullmakt til å anskaffe fem overvåkingsdfly av typen P8 Poseidon. Flyene skal etter planen leveres i 2021 og 2022 og vil spille en nøkkelrolle som anti-ubåt kapasitet i våre nærområder.

Regjeringen vil bruke 10 milliarder kroner på de fem overvåkningsflyenesom etter hvert skal erstatte Orion-flyene som nå flyr ut fra basen på Andøya.

P8 Poseidon er meget avanserte etterretningsfly produsert av amerikanske Boeing. De vil erstatte de gamle Orion-flyene. Norge har fra før fire maritime overvåkingsfly med antiubåtkapasitet av typen P-3C Orion. Disse er over 50 år gamle, men har vært jevnlig oppgradert. De 4 flyene er bygget av Locheed Martin i 1988 og 1989, ble levert til 333-skv fortløpende i det samme tidsrom og har de siste årene har de fått nye vinger og haleparti

– Overvåkingsflyene vil være avgjørende tiltak for å styrke vår evne til suverenitetshevdelse i egne nærområder og til overvåking av havområdene. Vi har en god dialog med allierte om anskaffelsen av en erstatning for dagens P3 Orion, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø til avisen Klassekampen.

Kontroll og overvåking av Norskehavet og Barentshavet blir stadig viktigere for både sivil og militær myndighet, skriver Offisersbladet i en tidliogere artyikkel om flyet. Skipsfarten i Nordområdene er stadig økende, og Russlands militære maritime tilstedeværelse i regionen har økt kraftig de siste årene. USA/NATO ser også behovet for bedre overvåking og forbedret anti-ubåt kapasitet. Storbritannia kjøper ni P-8 Poseidon, og USA skal ruste opp igjen deler av basen på Keflavik/Island, for å kunne operere et visst antall P-8 Poseidon derfra.

Vi får med andre ord et stort antall P-8 maritime overvåkingsfly med anti-ubåt kapasitet i våre «nærområder».