Regjeringen vil bruke 12,5 milliarder kroner på å styrke luftvernet i Norge. I sum er dette den største enkeltinvesteringen i luftvern på 30 år.

Med denne investeringen bidrar regjeringen til å styrke vår nasjonale beredskap, og vi erstatter luftvernet som er donert til Ukraina så raskt som mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen foreslår å investere i nye, moderne missiler for dagens luftvern. I tillegg skal alt luftvernutstyr Norge har donert til Ukraina erstattes.

NYTT OG MODERNE
Krigen i Ukraina har vist at luftvern er helt sentralt. Med denne investeringen får Norge et moderne luftvernsystem med et missil som kan sikte både på kort, mellomlang og lengre rekkevidde, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

– Nå tar vi steget til neste generasjon luftvern. Vi er ved et vendepunkt for sikkerheten i Europa og det haster for Norge å få på plass et moderne luftvern, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Pakken som regjeringen presenterer inneholder tre forskjellige missiler, med kortere, middels og lengre rekkevidde, åtte utskytningsenheter og fire ildledningsenheter for NASAMS. Kortholdsmissilet er for kampluftvernet.

POSITIVT
Generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening ser positivt på at regjeringen nå tar viktige beslutninger for anskaffelse av luftvern. Han peker imidlertid på at de investeringer regjeringen nå ønsker å foreta, ikke omfatter langtrekkende luftvern mot kryssermissiler eller ballistiske missiler.

Missilene for NASAMS erstatter i hovedsak eldre materiell, mens annet materiell er en erstatning for materiell donert til Ukraina.

GJENSKAFFELSER
Av totalt 12,5 milliarder kroner er 5,1 milliarder kroner gjenanskaffelse av donasjoner finansiert med midler fra Nansen-programmet, mens om lag 7,4 milliarder kroner er midler over ordinært budsjett til oppfølging av langtidsplanen. Midlene vil bli utbetalt over flere år.

Etterspørselen etter luftvern internasjonalt har økt sterkt, og det er svært viktig at Norge kan bestille materiell nå.

– Leveringstiden er lengre enn vi skulle ønske. Nettopp derfor er det viktig at vi har tatt ekstraordinære tiltak for å fremskynde bestillingen. Videreutvikling av luftvernet vil være et sentralt tema i den kommende langtidsplanen, sier Gram.

LEVERANSE FRA 2026
Opprustning av kampluftvern kan starte allerede i 2024 og 2025. NASAMS vil trolig bli levert i 2026, mens nye missiler kan komme fra 2028. Nye missiler til NASAMS produseres av det amerikanske selskapet Raytheon, som norsk forsvarsindustri er delleverandør til . De to andre prosjektene skal anskaffes direkte fra Kongsberg Defence and Aerospace.

– Dette er investeringer som sikrer landet og som gir forutsigbarhet for norsk forsvarsindustri, sier Gram.

Investeringene på til sammen 12,5 milliarder kroner krever samtykke fra Stortinget.

Her følger detaljer for spesielt interesserte:

Missilet er et kortdistansemissil av typen AIM-9X Sidewinder, et mellomdistansemissil av typen AIM-120C AMRAAM, og et noe lengre rekkevidde missil av typen AMRAAM Extended Range (ER). Alle disse missilene produseres av det amerikanske selskapet Raytheon, og norske Nammo og Kongsberg er viktige delleverandører til ARMAAM ER. Totalt er prosjektet verdt inntil 9,4 milliarder kroner. Oppkjøpet skal gjennomføres gjennom Foreign Military Sales-ordningen som amerikanske myndigheter har for salg av militært materiell til andre land.

Et nytt investeringsprosjekt skal investere i åtte utskytningsenheter og fire ildledningsenheter for NASAMS luftvern for til sammen cirka 2,3 milliarder kroner. Dette skal erstatte materiale donert til Ukraina før sommeren. Ukraina har rapportert at dette materialet har spilt en viktig rolle i forsvaret av landet. Prosjektet er finansiert med midler fra Nansen-programmet, og vil kjøpe «hyllevare» for å erstatte donasjonene en-til-en. Disse nye versjonene av NASAMS vil kunne skyte både kortdistansemissiler og mellom- og lengredistansemissiler. Materialet er anskaffet direkte fra Kongsberg Defence and Aerospace.

Regjeringen besluttet i august i år å donere IRIS-T luft-til-luft-missilet til Ukraina. Dette er et meget kapabelt kortdistansemissil som tidligere ble brukt på F-16. Resten av missilets levetid skulle brukes på luftvernkampvognene til Hæren, som Kongsberg Defence and Aerospace er i ferd med å ferdigstille i disse dager. I samsvar med det som var planlagt da IRIS-T nådde slutten av sin levetid, vil regjeringen erstatte missilet med Sidewinder AIM-9X i prosjektet om å erstatte missiler for luftvern. Dette er samme missil som allerede brukes av norske kampfly, og som også skal brukes av NASAMS. Dette gir enklere logistikk og mulighet til å prioritere på tvers. Omfangsendringen i det eksisterende prosjektet for kampluftvern er finansiert av Nansen-programmet, og vil rearmere kampluftvernkjøretøyene for å kunne skyte AIM-9X. Opprustningen vil bli anskaffet direkte fra Kongsberg Defence and Aerospace.

Raytheon er det største luftfarts- og forsvarsselskapet i verden. Norge signerte nylig en samarbeidsavtale med Kongsberg og Raytheon for å videreutvikle luftvernsystemet NASAMS. Avtalen legger grunnlaget for å styrke de robuste og kamptestede egenskapene til NASAMS sitt tilbehør.