Det er bekymringsfullt at Erna Solbergs regjering ikke synes ha noen reell intensjon om å nå NATOs mål om å komme opp på et nivå der forsvarsbudsjettene utgjør 2 prosent av BNP, skriver VG i dagens leder.

Russlands kraftige modernisering og opprustning av sin egen militærmakt, paret med nye internasjonale politiske ambisjoner og vilje til å bryte folkeretten, har økt den militære trusselen mot Europa, skriver avisen og sier seg enig i forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som hevder at vi står overfor en varig endring når det gjelder forholdet til Russland.

Verden i dag ser annerledes ut enn den gjorde for noen få år siden. Russlands kraftige modernisering og opprustning av sin egen militærmakt, paret med nye internasjonale politiske ambisjoner og vilje til å bryte folkeretten, har økt den militære trusselen mot Europa, heter det.

En politisk dialog med Russland er viktig. Sanksjoner og andre typer straffetiltak er også viktig. Å beholde alle arenaer og kanaler som kan redusere spenning og fremme forutsigbarhet og transparens der det er naturlig kan bli avgjørende. At forholdet er endret, gjør det enda viktigere med forbindelseslinjer som sikrer at situasjoner ikke eskalerer til farlige nivåer. Vi så et eksempel på hvor viktig dette er da Tyrkia skjøt et
russisk kampfly i fjor, heter det.

Men aller viktigst er behovet for for å ruste opp og modernisere forsvaret i NATO-landene i Europa. Russlands nye militærmakt utfordrer NATO på nye måter. Det krever både omorganisering og investeringer i nye kapasiteter. NATO-landenes løfte til hverandre under toppmøtet i Wales i 2014 om å komme opp på et nivå der forsvarsbudsjettene utgjør 2 prosent av BNP er viktigere enn på lenge. Svært få land er der i dag. Norge er omtrent på 1,5 prosent.

Avisen er enig med generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO som sier at de fleste NATO-land, også Norge, må øke sine budsjetterdbetydelig i årene som kommer. Skjer ikke det, så reduseres vår sikkerhet betydelige.

I dette bildet er det bekymringsfullt at de politiske signalene fra Erna Solbergs regjering ved en rekke anledninger tyder på at Norge ikke har noen reell intensjon om å nå målet på 2 prosent, skrives det i lederen.