Regjeringens annonsering om at de vil bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på Forsvaret innen 2026 imponerer ikke. Pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug mener utspillet er et forsøk på å avgrense kritikken om at Norge har ligget langt fra Natos erklærte toprosentmål, og at den opptrappingsplanen regjeringen nå legger frem kun vil føre til en forsiktig vekst i Forsvaret de nærmeste årene.

På en pressekonferanse i dag annonserte statsminister Jonas Gahr Støre at Norge planlegger å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2026. Nyheten fra regjeringen kommer en dag før Forsvarskommisjonen legger frem sin innstilling om Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg, og kort tid før forsvarssjef Eirik Kristoffersen legger frem sitt fagmilitære råd til regjeringen.

KUN BESKJEDNE FORBEDRINGER
Forsvaret har vært underdimensjonert og underfinansiert i en rekke år. Nå legger regjeringen frem en plan for en økning av forsvarsbudsjettet som kun gir rom for beskjedne utbedringer av det eksisterende forsvaret, samtidig som fremtidige investeringer i form av kapasiteter og materiell er begrenset. Regjeringens utspill skaper dermed ikke et utvidet grunnlag for en fremtidig dimensjonering av Forsvaret i tråd med den sikkerhetspolitiske utviklingen, slik som håpet. Utspillet kan også legge en demper på forsvarssjefens mulighetsrom når han i slutten av denne måneden legger frem sitt fagmilitære råd til regjeringen.

I tillegg bekrefter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) overfor VG at regjeringen vil regne inn militær støtte til Ukraina i to-prosent målet!

INGEN GRUNN TIL ENTUSIASME
– Det regjeringen her forsøker er å lage et poeng ut av er at Norge innen 2026 skal nå det målet alle Nato-land skulle ha nådd innen 2024. Det er i seg selv ikke egnet til å skape noen stor entusiasme hos oss som følger forsvaret her i Norge, eller blant våre Nato-land. Per nå legges det opp til en nokså forsiktig vekst i Forsvaret de første årene. Rent generelt ble det altså ikke signalisert noen kraftig opptrapping av bevilgningene. Det er pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug som sier dette til Dagbladet.

Ifølge Dalhaug ligger ikke utfordringen i de forbedringer som nevnes på regjeringens pressekonferanse. Han mener utfordringen snarere ligger i de tingene som ikke ble nevnt, og med en opptrappingsplan på mellom tre og fire milliarder kroner per år fremover, så er det klart at veksten i Forsvaret ikke blir veldig stor fremover mot 2026.

FORSØK PÅ Å AVGRENSE KRITIKKEN
– Jeg tenker at dette var en pressekonferanse hvor regjeringen ønsker å avgrense den kritikken som lenge har ligget på bordet rundt at Norge har befunnet seg langt unna toprosentmålet, og det er klart at Norge har et behov for å oppnå noe større troverdighet rundt dette økonomiske målet før utenriksministermøtet i Nato i Norge nå i slutten av mai, og deretter toppmøtet i Vilnius.

Han betrakter utspillet som en plan for å dempe kritikken blant allierte, uten at han tror at våre allierte blir imponert over det som ble presentert i dag.

Økningen til to prosent av BNP skal ifølge forsvarsministeren skje med økte bevilgninger på rundt 3,8 milliarder kroner årlig frem til 2026. Ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er to prosent et minimum, eller bunnplanken for hva Natos alliansepartnere må legge til grunn for utviklingen av Forsvaret. Hva dette betyr i kroner og øre, vil avhenge av prognosen for BNP i 2026, som er usikker.

– Å forplikte Norge til NATOs toprosentmål er svært viktig for vår nasjonale sikkerhet. Vi jobber nå med ny langtidsplan for forsvarssektoren som skal legges frem neste år. Den vil konkretisere opptrappingsplanen for hvordan vi skal styrke Forsvaret. Samtidig ser vi allerede nå at Forsvaret må bli større og at vi må bruke mer ressurser på tilstedeværelse i hele vårt nasjonale ansvarsområde, spesielt i våre havområder, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Alle NATOs medlemmer har siden 2014 hatt som mål å bruke to prosent av landets bruttoinntekter på forsvar innen 2024. Nå har det gått snart ti år siden det målet ble satt, uten at det har blitt lagt fram en tydelig norsk forpliktelse om to prosent av BNP. På NATOs toppmøte i Vilnius i juli vil Norge melde inn målet og hvordan det skal nås.