Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet skal være enige om å øke neste års forsvarsbudsjett med 400 millioner kroner. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet skal i forhandlingene være blitt enige om å bevare kystjegerkommandoen, men det er foreløpig uvisst om sentrumspartiene støtter dette. Forsvarsforeningen følger utviklingen.

Beslutningen om å flytte helikopterbasen fra Bardufoss til Rygge skal ifølge NRK skyves på til landplanen foreligger.

Ifølge avisen Fremover skal det ikke være aktuelt med en delt løsning mellom Andøya flystasjon og Evenes. Også Bladet Vesterålen skriver at Andøya blir lagt ned fordi kostnadene med en delt løsning blir for store.

Senterpartiet varsler imidlertid at forhandlingene ikke er over.

– Vi fortsetter å snakke, også om Andøya, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

På spørsmål om hvorvidt det er mulig å få en løsning som alle de seks gjenværende partiene kan stille seg bak, svarer Høyres parlamentariske leder Trond Helleland at man jobber for en bredest mulig løsning.

Men han legger til at det er ikke avgjørende at vi får en sånn eller sånn løsning. Det viktigste er at vi får en langtidsplan som er god, sier han.

Aps fremste ankepunkt er at regjeringen skyver regningen foran seg. At regjeringen legger opp til å oppfylle 15,4 prosent av utgiftene til langtidsplanen i 2017, vil skape et etterslep som blir krevende å ta igjen.

Utenriks- og forsvarskomiteen har frist til i dag med å levere sin innstilling om Forsvarets langtidsplan.

Forsvarsforeningen følger utviklingen og vil komme tilbake med mer informasjon så snart den foreligger.