Regjeringen bevilger 232 millioner kroner for å rekruttere inntil 400 personer til aktiv polititjeneste. De som ansettes skal ha fullført politiutdannelse, men arbeider ikke i dag i politiet. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

– Vi setter nå inn tiltak for å styrke beredskapen slik at politiet og andre sentrale aktører kan ivareta sine samfunnsoppgaver, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen til bl.a. svindelforsøk. Regjeringen bevilger derfor i tillegg 5 millioner kroner til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for å styrke varslingssystemet for digital infrastruktur. I denne tiden hvor vi i stor grad jobber på hjemmekontorløsninger, er det viktig at både næringslivet og arbeidstakere har økt årvåkenhet for digital sikkerhet, ifølge Mæland.

– Kriminelle utnytter digitaliseringen av samfunnet til egen fordel, også i en pandemisituasjon som vi er i nå. Koronakrisen skaper usikkerhet i samfunnet, og vi befinner oss alle i en sårbar situasjon hvor vi lettere kan la oss påvirke. Det kan svindlerne utnytte til sin fordel, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Behovet for å ansette flere politiutdannede, og karantener og sykefravær hos andre samfunnskritiske virksomheter, medfører økt behov for hasteklareringer av personell. For å avhjelpe situasjonen styrker regjeringen Sivil klareringsmyndighet med 7 millioner kroner.

I tillegg til disse tiltakene har en rekke departementer under utarbeidelse forskrifter som er hjemlet i den nye koronaloven. Justis- og beredskapsdepartementet vil gi en oversikt over disse etter hvert som de blir vedtatt og trer i kraft.

Illustrasjonsfoto: Forsvaret