Når Frp, Rødt og SV er enige om å trekke norske soldater ut fra Irak raskest mulig, er det grunn til å minne om våre allianseforpliktelser og at kampen mot IS ble vunnet gjennom militær innsats, skriver lederen for Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt i en artikkel i Verdens Gang.

Uttalelsen er adressert til SV-leder Audun Lysbakken som sier at Norges rolle ikke er å delta militært i Midtøsten. Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde er enig med Lysbakken, men i motsetning til SV og Rødt er hans parti for norsk Nato-medlemskap og da bør Tybring-Gjedde ta innover seg hva solidaritet i NATO-alliansen handler om, skriver Huitfeldt.

– Mens vi i Norge opplever størst sikkerhetstrussel i nord, opplever Nato-landene i sør å være mer utsatt for terrororganisasjoner i Midtøsten og Nord-Afrika. Hvis ikke vi ønsker å stille opp i kampen mot deres største sikkerhetstrussel, kan vi ikke regne med at de vil stille opp for oss i våre nærområder, skriver hun.

Da den såkalte Islamske staten erklærte sitt kalifat i 2014 hadde den verste terrororganisasjon i moderne tid fått fotfeste i store landområder. Kurdisk og arabisk sivilbefolkning i Irak ble hardest rammet, men i årene IS var på sitt sterkeste så vi også en rekke terroraksjoner og terrorrekruttering på europeisk jord.

Huitfeldt viser til det maktvakuumet som oppsto i de kurdiske områdene i Nord-Syria etter at kampene mot IS var over og USA trakk seg ut. Amerikanerne hadde lenge bedt europeiske land ta større ansvar i området, men ingen takket ja til invitasjonen.

– Trekker vi nå ut 5000 soldater raskt fra Irak, kan et tilsvarende maktvakuum oppstå og IS gis mulighet til å gjenoppstå. Vi skal trekke ut norske soldater fra Irak i det øyeblikket Iraks regjering ikke lenger ønsker oss der eller sikkerheten for våre soldater ikke kan ivaretas, skriver Anniken Huitfeldt.

Hun viser også til at Norge alltid må ta selvstendige beslutninger om hvilke operasjoner vi skal delta i. Den norske beslutningen om ikke å delta i Irak-krigen, tross sterkt amerikansk press, var en klok beslutning ifølge Huitfeldt. Dengang beklaget Fremskrittspartiet at Norge ikke deltok, mens Høyres utenriksminister og forsvarsminister støttet deltakelse i den USA-ledede invasjonen.

– Selvfølgelig skal vi gjøre egne vurderinger av hvilke operasjoner vi deltar i. Det er også riktig å si fra når våre allierte selv bidrar til å eskalere konfliktnivået i Midtøsten. Men for de av oss som forsvarer Nato, er det gode grunner til å stille opp både humanitært og militært.

– Vi klarer oss nemlig ikke best alene, understreker Anniken Huitfeldt.