Komiteen som behandler forslag til uttalelser på partiets landsmøte i april vil at partiet skal fortsette å støtte donasjoner til skuddsikre vester, hjelmer «og lignende», men vil ikke sende våpen til Ukraina. Rødts nei til våpenstøtte har skapt sterke reaksjoner i og utenfor partiet og kan ikke føre til annet enn det motsatte av Rødt sier de ønsker, nemlig et fritt, suverent og demokratisk Ukraina.

Ifølge Nettavisen er Rødt med denne innstillingen på vei mot moralsk og politisk oppløsning.

– Å stanse våpenhjelpen til Ukraina vil føre til at ukrainerne vil bli knust i løpet av to dager – og at Ukraina hadde opphørt å eksistere som stat, men det tror ikke Rødt-politikerne noe på, skriver politisk redaktør Erik Stephansen i Nettavisen. At dette er Rødts vedtatte og offisielle standpunkt, begynner nå å bli svært pinlig for store deler av venstresiden, legger han til.

USA FÅR SKYLDEN
Stavanger Aftenblad mener i en kommentarartikkel at motstanden mot å hjelpe ukrainerne til å forsvare seg bygger på et verdensbilde der det alltid er USA, og dermed Nato, som er skurken.

– Motstanden mot USA og supermaktenes globale dominans sitter så fast i ryggmargen hos deler av den ytre venstresida at de ikke klarer å se det som alle andre ser, nemlig at invasjonen av Ukraina, som ikke startet 24. februar 2022, men med anneksjonen av Krym og Donbass i 2014, er et blodig, imperialistisk overgrep mot en suveren stat, og at Putins Russland er på rask og stø kurs mot diktaturet, med sterke fascistiske trekk, skriver avisen.

KRIGSRETORIKK?
En måned etter Putin og Russlands angrep på Ukraina skriver politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Fridtjof Jacobsen en artikkel om hva som driver deler av venstresidens sikkerhetspolitikk. Artikkelen dreier seg ikke om våpenhjelpen til Ukraina, men om hvordan stemmer på venstresiden før krigen avfeide opplysningene om russiske invasjonsplaner som «krigsretorikk».

SAMME KURS
Da invasjonen var et faktum var de samme raskt ute med sin kommentar «Ja, jeg tok feil». Poenget til Jacobsen er at blant andre partiet Rødt har klart det kunststykke å snakke seg bort fra sine egne ekstreme sikkerhetspolitiske standpunkter, uten å skifte den egentlige politiske kursen.

I en svarartikkel til Stavanger Aftenblad gjør Rødts Mímir Kristjánsson akkurat dette. Han snakker seg bort fra partiet Rødts ekstreme sikkerhetspolitiske standpunkter ved å innrømme det helt åpenbare, nemlig at Russland er den angripende part og har skylden for krigen. Samtidig benekter Kristjánsson Stavanger Aftenblads påstand om at Rødts nei til våpenstøtte bygger på et verdensbilde der det er USA og Nato som er skurken.

DET OVERORDNEDE
– Når verden rundt oss endrer seg må vi derfor være villige til å revurdere våre prinsipper og se om de fremdeles fører oss mot det overordnet, gode målet som faktisk er alle prinsippers hensikt. Gjør vi ikke det ender vi opp som farlige mennesker, og det er det enkelte politikere i Rødt nå er blitt. Det er kommentatoren Stein Sneve i Avisa Nordland som skriver dette.

Sneve beskriver Rødt som et parti med røtter i en stivbeint ideologisk bevegelse der den ideologiske nissen fremdeles sitter på lasset og rir sine gamle prinsipper. Blant dem er en manglende evne til å se at også land utenfor vesten kan være imperialistiske og at du kan være en ond kraft i verden selv om du er mot USA.

– Selv om man fordømmer Putin og angrepet på Ukraina ender man dermed opp med å hevde at det er amerikanske intriger og vestlig våpenhjelp som sørger for at krigen ennå er i gang, skriver Sneve.

I de forberedende dokumentene til det kommende landsmøtet i Rødt innledes det med at den russiske invasjonen og russisk anneksjon fordømmes. Standpunktet er at Norge ikke skal bidra med våpen, at Norge ikke skal stille seg på noen side i kampen mellom imperialistiske stormakter, og at vi heller skal bruke vår internasjonale innflytelse på å få slutt på krigen gjennom forhandlinger. Ved å donere våpen blir vi en del av konflikten og mister vår mulighet til å påvirke fredsarbeidet, heter det.

Innvendingen til dette er at et slikt resonnement og en slik politikk vil føre til det motsatte av hva Rødt ønsker å oppnå, nemlig et fritt, suverent og demokratisk Ukraina.