Russiske hackere har lenge forsøkt å trenge inn i norske nettverk. Virksomheten vil sannsynligvis øke i styrke ifølge Etterretningstjenesten, som leverte sin årlige åpne trusselvurdering på en pressekonferanse igår.

I rapporten heter det blant annet at Russland vil fortsette med omfattende etterretningsvirksomhet mot Norge. – Truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål er økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner i året som kommer, skriver E-tjenesten.

Det er spesielt tre trusselområder som kan få betydning for Norge i år: Digitale trusler, særlig fra Russland og Kina, internasjonal terrorisme, militær styrkeoppbygging i Russland og økte geopolitiske motsetninger mellom Russland og Vesten som følge av annekteringen av Krim-halvøya og urolighetene i Ukraina.

– I flere år har Russland infiltrert sosiale nettverk for å påvirke opinionen og brukt dette som et utgangspunkt for å spre desinformasjon og sjikane, sa etterretningssjef Morten Haga Lunde på pressekonferansen. Ut fra det vi ser om Russlands aktivitet og kapasitet er det grunn til å tro at de sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, sa han.

I rapporten påpekes det også at Russland prioriterer utviklingen av våpenteknologi og søker å sikre at militærmakten kan brukes på så mange områder som mulig.

– Det påvirker Norge, fastslår etterretningssjefen. Men foreløpig utgjør ikke Russland en direkte militær trussel, sier han.

Også i 2017 vil ekstremistgruppen IS være en betydelig trussel for europeiske land, mener E-tjenesten, til tross for at gruppen er svekket i Irak og Syria. Derimot har tallet på radikale terrornettverk i Europa økt.

– Vi har ingen indikasjon på at Norge er et utpekt terrormål. Men norske interesser er fortsatt legitime mål, og trusselbildet kan endre seg raskt, understreker Lunde.

Han frykter også at mangelen på et digitalt grenseforsvar (DGT) kan gjøre Norge til en «hub» for kommunikasjon mellom ulike terrornettverk. E-tjenesten har i dag ikke lov til å overvåke datatrafikken inn og ut av Norge.

– Det setter oss i en svært krevende situasjon og gjør det vanskelig å holde oversikt over hva som foregår, uttaler Lunde.

Les hele etterretningstjenestens rapporten her: Fokus2017

Foto: Daniuel Nordby, Forsvaret.