Droner er kommet for å bli, og utgjør en betydelig ressurs på slagmarken og ellers. For å beskytte seg mot droner utstyrer russerne sine stridsvogner i Ukraina med såkalte skilpaddeskjold. Norske militære eksperter er ikke imponert.

Fenomenet ble for alvor introdusert på fjorårets forsvarsutstilling i Kubinka, like utenfor Moskva. Her presenteres russisk utstyr og militære nyvinninger for utenlandske interessenter. For produsentene av russiske stridsvogner har det vært et poeng å motvirke oppfatningen av at stridsvognene er sårbare på slagmarken, en oppfatning som skyldes de store tapene nettopp av stridsvogner i Ukraina.

REDUSERT BRUK
I den senere tid har vi sett at bruken av stridsvogner er redusert i krigen, nettopp på grunn av trusselen fra ulike typer droner. Ukrainerne har for eksempel mistet fire av de 31 amerikanske stridsvognene som USA gikk med på å levere for at at ukrainerne skulle kunne bryte igjennom de russiske linjene.

Nå vil Ukraina inntil videre ikke bruke de Abrams M1A1-stridsvognene som USA har levert, og USA vil jobbe sammen med Ukraina for å oppdatere taktikken, sier USAs viseforsvarsminister, ifølge NTB.

HJELPEPAKKEN
Den nye amerikanske våpenpakken til Ukraina, er totalt på 680 milliarder kroner. Håpet er at pakken vil bidra til å endre krigens utvikling i ukrainernes favør. Pakken tilsvarer 22 prosent av den samlede bistanden til Ukraina så langt.

Hjelpepakken består av ammunisjon og våpensystemer i størrelsesorden 300 milliarder kroner, 232 milliarder som skal erstatte det som er hentet ut fra amerikanske lagre, og en økonomisk bistand til Ukraina på omtrent 100 milliarder kroner.

Det nye er at hjelpepakken også innbefatter langtrekkende ATACMS-missiler, noe som indikerer en strategisk endring.

Les forøvrig om behovet for en ny krigsstrategi her.

STORE TAP
I en oversikt Organisasjonen Oryx, som lister tallene på tapte militære kapasiteter, går det frem at Ukraina har mistet 5603 kjøretøyer og annet materiell, av disse 797 stridsvogner. Russland på sin side har mistet 15513 kjøretøy, hvorav 2936 av disse er stridsvogner.

I en artikkel i VG forteller den ukrainske dronebyggeren Oleksandr at han og selskapet hans bygger droner i stor skala som sendes til fronten. Overfor avisen opplyser han at de bare for noen uker siden så de russiske doningene for første gang, som også er utstyrt med jammesystemer for å forstyrre signalene til de russiske dronene.

SKEPSIS
– Denne beskyttelsen hjelper kanskje noe, men det gjør også at vognen knapt kan brukes som stridsvogn, sier oberstløytnant ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

Men han er ikke imponert og påpeker at det går hardt utover hvor funksjonell stridsvognen blir.

Heller ikke oberstløytnant Joakim Paasiki ved den svenske Försvarshögskolan er imponert, ifølge VG.

– Et ekstremt eksempel på å finne en metode for å overleve, har han tidligere sagt til VG om «skilpadde»-vognene, sier han.

Les forøvrig armyrecogniotion.coms artikkel som beskriver det vi vet om fenomenet «Turtle Tanks».