Den russiske ambassade i Oslo bruker i dag Dagbladet som talerør for sin kritikk av at Norge har nedsatt en ekspertgruppe for å se på mulighetene for et norsk bidrag til NATOs missilforsvar.

Den russiske ambassaden har den senere tid vært aktiv med å kritisere norsk forsvarspolitikk, norske øvelser og samarbeidet med NATO-alliansen. I dag har offentliggjør Dagbladet er såkalt åpent brev fra den russiske ambassadøren i Oslo, Tejmuraz Ramisjvili.

I brevet hevder ambassadøren at Russland vil måtte styrke sine strategiske atomstyrker hvis ikke USA, Norge og NATO vil løse dette spørsmålet diplomatisk gjennom forhandlinger. Mange oppfatter ambassadens stadige henvisning til utvikling av russiske atomvåpen som en trussel.

Det er ikke lenge siden ambassadøren brukte tilsvarende argumenteter i forbindelse med stasjoneringen av 300 soldater fra US Marines, som nå er stasjonert på Værnes utenfor Trondheim.

– Stasjoneringen av en roterende styrke fra USAs marinekorps på rundt 330 soldater på Værnes, vil helt sikkert ikke gjøre sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa bedre, skrev Maksim Gurov, talsmann for den russiske ambassaden.

Det tilhører i dag ikke sjeldenhetene at den russiske ambassaden i Oslo sender brev og kommentarer til norske media der Norge blir fremstilt som provoserende.

Også den nå pågående øvelse Joint Viking som gjennomføres i Finmark, 500 kilometer fra den russiske grensen, har fått russerne til å reagere. Foruten HV, Hæren og norske spesialstyrker inkluderer britiske og amerikanske styrker, totalt om lag 700 soldater.

Bergens Tidende: Missilforsvaret ikke rettet mot russland

Les mer her.