Russland har satset enormt og målbevisst på å styrke alle sine våpengrener, og med større gjennomføringsevne enn mange i Vesten hadde trodd. I tillegg kommer en målrettet bruk av medier, sosiale så vel som tradisjonelle i det som nå kalles «hybride operasjoner», skriver tidligere Moskva-korrespondent Kjell Dragnes i seneste nummer av Norges Forsvar.

Putin og hans maktsirkler har sett hvor effektivt det er å utnytte vestlige demokratiers vilje til diskusjon og dialog til å undergrave nettopp disse demokratiene, skriver han.

Russland har ikke bare modernisert og oppgradert sine militære styrker og sitt store våpenarsenal de siste ti år. Landet har også utviklet ny strategi, tatt i bruk ny teknologi og moderne informasjonskanaler.

Det betyr store utfordringer for Vesten, inkludert Norge. Russland er en avgjørende faktor i norsk forsvarsplanlegging og vil være det i uoverskuelig tid fremover, skriver Dragnes og viser til konklusjonene som ble trukket da Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i november fremla resultatene av en vel ti års grundig gjennomgang av hva Kreml har holdt på med siden 2007, og spesielt etter 2012, da Vladimir Putin ble valgt til president for tredje gang.

Han viser også til hva Thomas Nilsen, redaktør i The Independent Barents Observer – erklært uønsket i Russland – påpeker i en kommentar til FFI-rapporten hvordan Russland bevisst forsøker å så splid innad i Norge ved å lage et kunstig skille i opinionen mellom nord og sør.

Les hele artikkelen her