Bekymringen tilknyttet uforutsigbarheten i russisk innen og utenrikspolitisk utvikling øker som følge av Russlands handlinger og retorikk. Jeg vil likevel fremheve at Russlands strategiske målsettinger har ligget fast i flere år, sa sjefen for Etterretningstjenesten, sa generalløytnant Morten Haga Lunde da han orinterte om tjenestens rapport i Oslo Militære Samfund.

– Jeg vil likevel fremheve at Russlands strategiske målsettinger har ligget fast i flere år. Siden president Putin kom til makten har landet arbeidet konsekvent for å nå disse målene. Moskvas fremste utenrikspolitiske prioritet er å sikre landets innflytelse i tidligere sovjetstater hvorav de fleste inngår i «Samveldet av Uavhengige Stater»
(SUS), sa Lunde.

– Denne politikken har først og fremst til hensikt å hindre disse landene i å utvikle tette økonomiske og sikkerhetspolitiske bånd til Vesten. Russland har som ambisjon å spille en sentral rolle i håndteringen av internasjonale konfliktspørsmål på linje med andre stormakter, sa han. Russiske strategiske målsettinger er derfor i stor grad forutsigbare, la han til.

Generalløytnant Lunde brukte mye av tiden på også å beskrive de innenrikspolitiske forholdene i Russland.

Hele foredraget kan du lese her.