Det amerikanske forsvaret ønsker å bruke nesten hundre millioner kroner på Rygge flystasjon. Pengene er lagt inn på det amerikanske forsvarsbudsjettet for 2018, som nå er vedtatt. Foreløpig har Kongressen bevilget 10,3 millioner dollar til prosjektet – nærmere 90 millioner kroner, ifølge Sapsborg Arbeiderblad.

USA ønsker å bygge en såkalt Quick Reaction Alert (QRA) pad for jagerfly. Installasjonen skal kunne brukes av alle Nato-land hvis det blir behov for økt tilstedeværelse i Norge eller Nord-Europa.

Rygge kan fungere som en bakre base i nord, men vil også være et godt utgangspunkt for Nato-operasjoner i Østersjøen. Østfold er allerede sentral i mottak av allierte styrker og Borg havn vil bli benyttet i en situasjon der Norge har behov for militær støtte fra Nato.

Sarpsborg Arbeiderblad skriver at amerikansk forsvarspersonell ved flere anledninger har besøkt Rygge flystasjon det siste året som et ledd i forberedelsene til byggearbeidet. Delegasjonene skal både ha vurdert området der de skal bygge installasjonen og de skal ha vurdert den generelle sikkerheten ved militærleiren.

– Det er ikke fattet noen beslutninger om amerikanske investeringer på Rygge. Vi konsulterer løpende med en rekke allierte om ulike former for samarbeid. Stortinget vil bli informert på vanlig måte dersom det skulle bli aktuelt å gjøre endringer, skriver seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i en epost til TV 2.

Les mer her

Foto: U.S. Air Force