Om vel en uke kommer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til Stortinget for å gjennomgå departementenes håndtering av salget av Bergen Engines til russiske interesser.

– Saken handler om hvordan departementene beskytter sensitiv teknologi og informasjon, sier stortingsrepresentant Jette Christensen (A) til Norges Forsvarsforening. Christensen mener saken kan få etterspill, men først må regjeringen besvare en rekke spørsmål.

– I denne saken må alle kort på bordet, sier Christensen.

FORSTO REGJERINGEN ALVORET?
Blant de spørsmål opposisjonen stiller seg er om salget i det hele tatt ble oppfattet som en sikkerhetsrisiko, og om det finnes gode nok mekanismer som sikrer beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Etter at salget ble kjent hersket det stor usikkerhet om man kan stanse salget med hjemmel i sikkerhetsloven.

Da omstendighetene rundt salget kom for dagen erklærte Nærings- og fiskeridepartementet at salget av fabrikken ikke falt inn under sikkerhetsloven og at salget var en sak mellom to kommersielle aktører og «ikke er noe departementet skal eller bør blande seg inn i».

Senere gikk forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen ut og bekreftet at salget ikke fanges opp av sikkerhetsloven, mens hans partifelle, Michael Tetzschner, uttrykte seg mer nyansert. Juristen Tetzschner hevdet at når Forsvarsderpartementet får sett nærmere på «relevante bestemmelser» i loven er det godt mulig at reglene om eierskapskontroll likevel kommer til anvendelse.

FULL FORVIRRING
Etter mye frem og tilbake innkalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland til en pressekonferanse i Stortingets vandrehall. Nå var det likevel aktuelt å bruke sikkerhetsloven for å stanse salget.

– Her er det tydeligvis noen som har sovet i timen, sa Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde da saken ble kjent.

Det spørsmålet opposisjonen nå stiller seg er om regjeringen vil ta selvkritikk i måten saken er behandlet på, eller om regjeringen vil levere en forsvarstale når justis- og beredskapsministeren kommer og redegjør for Stortinget 23. mars.

– ALLE KORT PÅ BORDET
– Jeg forventer at regjeringen innrømmer feil, legger alle kortene på bordet og bruker anledningen til å rydde opp i hvordan Norge i denne saken og for ettertiden skal agere når vi får sikkerhetspolitiske utfordringer, sier Christensen.

Christensen var tidlig ute med spørsmål til forsvarsministeren for å få klarhet i omstendighetene rundt salget av motorfabrikken.

– Finnes en strategisk plan for å hindre at kompetanse om norske faretøyer og produksjon og vedlikehold kommer i fremmede makters hender. Hvis en slik plan finnes, er den åpenbart ikke særlig treffsikker, var hennes kommentar i et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren.

Etterhvert har andre partier på Stortinget meldt seg på.

BRUKT LANG TID
Christian Tybring-Gjedde, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, sier til Bergens Tidende i dag at ingen kjøper investerer 1,5 milliarder kroner uten å vite hva man kjøper. Han poengterer at når redegjørelsen kommer så har regjeringen brukt tiden fra 15. desember for å finne ut av saken.

Også Bjørnar Moxnes (Rødt) og SVs Audun Lysbakken (SV) ser nå stitt snitt til å kritisere regjeringen. Moxnes vil blinke ut spørsmål nærmere datoen for redegjørelse «i en sak der regjeringen skifter forklaring fra dag til dag». Lysbakken er bekymret for det han kaller en systematisk ansvarspulverisering.

Bildet: Stortingsrepresentant Jette Christiansen (foto: Frode Hansen)