Arbeiderpartiets Jette Christensen spør om det finnes en strategisk plan for å hindre at kompetanse om norske faretøyer og produksjon og vedlikehold kommer i fremmede makters hender.

– Hvis en slik plan finnes, er den åpenbart ikke særlig treffsikker, sier hun i et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren.

Christensen, som er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite reagerer på opplysningene om at et russisk-kontrollert selskap har kjøpt opp Bergen Engines. Bergen Engines er blant annet spesialister på skipsmotorer og er en stor og viktig kunde for det norske Sjøforsvaret.

Christensen viser til Norsk sikkerhetsmyndighet, NSM som advarer mot slike oppkjøp. Det gjelder uavhengig om virksomheten er underlagt sikkerhetsloven eller ikke.

FLERE REAKSJONER
Også andre har reagert på oppkjøpet, som først ble omtalt i en artikkel i Bergens Tidende.

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde mener noen må ha sovet i timen. Han er andre nestleder i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at dette bare er kommersielle interesser, sier han.

Også han vil legge inn et skriftlig spørsmål i Stortingets spørretime for å få svar på hva Forsvarsdepartementet vil gjøre for å forhindre at russiske interesser skal få tilgang til potensielt sensitiv informasjon.

– Russerne kan ikke få ansvar for vedlikehold og oppfølging av fartøy i den norske marinen. Dette burde man ha unngått ved å gripe inn på et tidligere tidspunkt, sier Tybring-Gjedde til BT/E24.

– Jeg forstår godt at Sjøforsvaret reagerer. Det spiller en rolle hvem som leverer motorer og har ansvar for service, vedlikehold og reservedeler til de norske kystvaktskipene», sier Anniken Huitfeldt som leder utenriks- og forsvarskomiteen.

SENTERPARTIET
– Regjeringen må stanse salget, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen. Hun opplyser at også hun vil legge frem et skriftlig spørsmål om saken i Stortingets spørretime i dag.

– Det er jo helt vilt at russerne skal vedlikeholde norske kystvaktskip, sier Mehl til NTB.

SKITNE PENGER
Geir Hønneland i Den Norske Helsingforskomité reagerer også og advarer mot «skitne penger» Russland.

– Mye av dokumentasjonen tyder på at kjøperne har tette bånd til det russiske regimet og oligark-kretsen rundt. Det skjer en omfattende investering i Vesten av «skitne penger» fra Russland. Vi må være på vakt mot slike investeringer i Norge, sier han til Bergens Tidende som følger opp opp saken i dag.

Bildet: Stortingsrepresentant Jette Christiansen (foto: Frode Hansen)