Hæren og Heimevernet blir neppe slått sammen. Dette sa lederen for landmaktutvalget, brigader, Aril Brandvik, på et møte i Oslo igår.

Ifølge lederen av landmaktutredningen ser ikke utvalget for seg at sammenslåing ligger på bordet når arbeidsgruppen skal komme med sine anbefalinger til regjeringen til høsten.

– Vi kan allerede nå se at sammenslåing ikke nødvendigvis bidrar til å løse de utfordringene vi ser for landmakten. Så tanken om å slå sammen de to er ikke et hovedspor vi jobber etter, sa han på møtet.

Han understreket at ingen konklusjoner er klare. Men arbeidsgruppen har hittil ikke har funnet noen vesentlige momenter som tyder på at en sammenslåing vil gi noen stor effekt for å oppnå bedre reaksjonsevne, mobilitet, kampkraft eller utholdenhet. Det arbeides med flere modeller for Heimevernet, kunne han opplyse.

Arbeidsgruppen har hittil spilt ut to alternativer som utgangspunkt i en fremtidig innretning.

Den første ligner i stor grad på dagens landforsvar, men med større bruk av reserver for å få ned personellkostnadene.

Den andre modellen går i en helt annen retning. Her går man vekk fra brigadesystem i Hæren og baserer seg i større grad på forsvar ved hjelp av langtrekkende våpen som for eksempel rakettartilleri. Han påpekte at de to alternativene representerer ytterpunkter, og at løsningen ikke står i et valg mellom dem.