Etter all sannsynlighet blir de økonomiske sanksjonene forlenget i et halvt år på EU-toppmøtet i Brussel i dag. EU-landene er ikke fornøyd med utviklingen i konflikten øst i Ukraina.

I et intervju i Dagsavisen i dag sier seniorrådgiver Lene Wetteland i Helsingforskomiteen at sanksjonene er viktige i en situasjon der verdens oppmerksomhet er rettet mot Syria.

Våpenhvilen har i teorien vært på plass siden februar i år, men den blir jevnlig brutt og Russland følger ikke opp sin del av fredsavtalen for Ukraina, ifølge EUlandene.

Tysklands kansler Angela Merkel spiller en nøkkelrolle i kontakten mellom EU og Russland og hun er ikke fornøyd før den såkalte Minsk-avtalen blir fullstendig gjennomført.

– Vi er ikke der ennå, sa Merkel til det tyske parlamentet onsdag.

Etter en lengre mer fredelig periode i høst har det vært hyppigere brudd på våpenhvilen de siste ukene, ifølge Flyktninghjelpen som er til stede i Øst-Ukraina. Ifølge Minsk-avtalen plikter Russland gjennom de prorussiske opprørerne å gi full tilgang til humanitære
organisasjoner, frigi alle gisler, og sørge for frie valg i Donetsk i tråd med Ukrainas lover, i tillegg til å stanse kampene og fjerne våpen.

Russland er hardt rammet av fallet i oljepris og sanksjonene har trolig bidratt til å forsterke den økonomiske krisen. I tillegg kan sanksjonene og Putins motreaksjon føre til svekket oppslutning, tror Lene Wetteland.

Sanksjonen kan på sikt få effekt på oppslutningen om Putin, sier hun til Dagsavisen.

De økonomiske straffetiltakene ble innført mot den russiske finans-, energi- og forsvarssektoren i fjor som en reaksjon på russisk-støttede kamper øst i Ukraina og nedskytingen av et passasjerfly fra Malaysia air som prorussiske soldater anklages for å stå bak.

USA, Canada og EU innførte de første sanksjonene i juli i fjor, de er så blitt utvidet og forlenget flere ganger.

Russland svarte med et importforbud på matvarer fra vestlige land i august 2014, forbudet gjelder fortsatt og trolig så lenge sanksjonene gjelder.

Høsten 2014 ble den første våpenhvilen og fredsavtalen for Ukraina undertegnet i Minsk. Avtalen ble brutt før den rakk å tre i kraft. Minsk 2 ble undertegnet i februar i år, av Tyskland og Frankrike på vegne av EU, Ukraina og Russland.

Kilder: NTB, NATO review og Dagsavisen