Når skal vi ta sikkerheten på alvor?

Selv om vi er blitt mer sikkerhetsbevisste, har vi de senere år sett flere eksempler på at sikkerhetsarbeidet svikter i deler av samfunnet.

I den senere tid er det avdekket alvorlig svikt hva gjelder beskyttelse av sensitiv data, eksempler på manglende oversikt og dårlig kontroll med utenlandske kjøp av strategisk plasserte eiendommer, norsk teknologi og norske virksomheter. Senest salget av Bergen Engines.

Dette vil kunne få innflytelse på norske beslutninger og prioriteringer, og med det true norsk sikkerhet.

Hvorfor har vi en sikkerhetslov, hvilke svakheter er det i samordningen og styringen? Har noen ansvar for å følge opp loven?

Meld deg på til
foreningspost@forsvarsforeningen.no
eller post@totalforsvar.no
Gratis deltakelse, men bindende påmelding.

Foredragsholdere på Sårbarhetskonferansen: Pål Vegard Hagesæther, Aftenposten - Knut Svenungen, Politiets sikkerhetstjeneste, PST - Sylvia Kregnes, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM - Charlotte Hafstad Widerberg, Universitetet i Oslo - Elisabeth Natvig, Forsvarsstaben - Odin Johannessen, Næringslivets sikkerhetsråd - Morten S. Andersen, Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI - Michael Tetzschner, Høyre - Anders Romarheim, Institutt for forsvarsstudier, IFS/Forsvarets høgskole, FHS.