I september har regjeringens forsvarskommisjon og totalberedskapskommisjon arbeidet i over seks måneder. De har ingen lett oppgave med å skulle trekke de lange linjer fremover og gi anbefalinger i en verden hvor trussel- og risikobildet er i stadig endring. Norges Forsvarsforening og Norsk TotalforsvarsForum inviterer til den årlige Sårbarhetskonferansen.

NYE TANKER I EN UROLIG TID
Vi stiller spørsmål om hvordan kommisjonene arbeider, på hvilken måte de samarbeider, og kan de nå avdekke noen foreløpige funn? Hvordan påvirker den militære og den sivile situasjonen i Ukraina arbeidene? Hvilke analyser har de gjort av eget mandat og av den sikkerhetspolitiske situasjonen?

Og hva med totalforsvaret?

DU FÅR STATUS I ARBEIDET
På Sårbarhetskonferansen 2022 vil kommisjonene gi sine synspunkter og redegjøre for status i arbeidet. Fagpersoner fra ulike etater vil kommentere deres innlegg.

PÅ KONFERANSEN MØTER DU BL.A.

* Leder av Forsvarskommisjonen, statsforvalter i Innlandet Knut Storberget
* Leder av Totalforsvarskommisjonen, tidligere forsvarssjef Harald Sunde
* Generalmajor Lars Chr. Aamodt, FLO
* Beredskapsdirektør Tone Vangen, POD
* Sikkerhetsrådgiver Inge Kampenes, Advansia
* Leder Anders Romarheim, Senter for internasjonal sikkerhet IFS

STED: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo
TID: 27. september kl. 0900 – 1530
PÅMELDING TIL: post@totalforsvar.no

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Foto (NTB): Både leder av Forsvarskommisjonen, statsforvalter i Innlandet
Knut Storberget og leder av Totalforsvarskommisjonen, tidligere forsvarssjef
Harald Sunde, kommer til årets sårbarhetskonferanse.