I september har regjeringens forsvarskommisjon og totalberedskapskommisjon arbeidet i over seks måneder. De har ingen lett oppgave med å skulle trekke de lange linjer fremover og gi anbefalinger i en verden hvor trussel- og risikobildet er i stadig endring. Hvordan arbeider de, på hvilken måte samarbeider de to kommisjonene og kan de nå avdekke noen foreløpige funn?

Hvordan påvirker den militære og den sivile situasjonen i Ukraina kommisjons-arbeidene? Hvilke analyser har de gjort av eget mandat og av den sikkerhetspolitiske situasjonen? Og hva med totalforsvaret? Dette – og mer – får du svar på på Sårbarhetskonferansen 2022 førstkommende tirsdag. Det er ikke for sent å melde seg på: post@totalforsvar.no

NYE TANKER I EN UROLIG TID (med forbehold om endringer).

Kl. 08:30 Registrering
Kl. 09:00 Velkommen til «Sårbarhetskonferansen 2022», v/ daglig leder Hanne Guro Garder, Norsk TotalforsvarsForum
Kl. 09:05 Orientering om arbeidet i forsvarskommisjonen, v/ leder av kommisjonen, statsforvalter Knut Storberget
Kl. 09:35 Orientering om arbeidet i totalberedskapskommisjonen, v/ leder av kommisjonen, general (p) Harald Sunde
Kl. 10:05 «Politiets rolle og kapasitet når landet er i krise», v/ beredskapsdirektør Tone Vangen, Politidirektoratet
Kl. 10:35 Pause
Kl. 11:00 «Forsvaret og den sivile beredskap – henger de sammen?», v/ sjef, generalmajor Lars Chr. Aamodt, Forsvarets logistikk organisasjon
Kl. 11:30 Lunsj
Kl. 12:30 «Skråblikk på utredninger: mellom fag, makt og forankring», v/ leder Anders Grindlia Romarheim, Senter for internasjonal sikkerhet IFS
Kl. 13:00 Langtidsplanlegging – en akrobatisk øvelse, v/ sikkerhetsrådgiver Inge Kampenes, Advansia
Kl. 13:45 Oppsummering og avslutning. v/ president Lars Myraune, Norges Forsvarsforening

STED: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo
TID: 27. september kl. 0900 – 1400

PÅMELDING TIL: post@totalforsvar.no

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Foto (NTB): Både leder av Forsvarskommisjonen, statsforvalter i Innlandet
Knut Storberget og leder av Totalforsvarskommisjonen, tidligere forsvarssjef
Harald Sunde, kommer til årets sårbarhetskonferanse.