Under Arendalsuka 2017 arrangerte Norges Forsvarsforening en politikerdebatt der spørsmålet var hvordan Norge skal møte utfordringene sivilt og militært i en situasjon med en uforutsigbar amerikansk president og en russisk statsleder som utfordrer Europa og Vesten. Blant de spørsmål politikerne svarte på var om vi ikke burde få en forpliktende opptrappingsplan som tilfredsstiller behovet for en økning av forsvarsbudsjettet til 2 pst. av BNP, slik politikerne har lovet. De ble også spurt om det ikke bør nedsettes en forsvarskommisjon som en konsekvens av at de økonomiske forutsetningene av samme grunn er endret i forhold til da Forsvarets langtidsplan ble lagt frem og vedtatt i Stortinget i november i fjor.

Deltagere:
Øystein Bø (H) – statssekretær i Forsvarsdepartementet
Liv Signe Naversete (Sp) – stortingsrepresentant, Utenriks- og forsvarskomiteen.
Christian Tybring-Gjedde (FrP) – stortingsrepresentant, Utenriks- og forsvarskomiteen.
Espen Barth Eide (Ap) – tidligere utenriksminister og forsvarsminister, kommende stortingsrepsentant.
Janne Haaland Matlary – professor og statsviter ved Universitetet i Oslo
Kjell Dragnes – redaktør, tidligere Moskva-korrespondent og Russlandsekspert

Se hele møtet her.

Høydepunkter:
00:22 – Innledning ved generalsekretær Christian Bugge Hjorth
05:00 – Innleding ved professor Janne Haaland Matlary
29:11 – Innledning ved redaktør Kjell Dragnes
51:01 – Debatten