Fra 1. januar blir norske jagerfly en del av NATOs internasjonale utrykningsstyrke Seks norske F-16-fly skal stå klare til å sendes på internasjonale oppdrag på kort varsel.

Luftforsvaret vil neste år stille fly og personell fra Ørland og Bodø til rådighet for NATOs beredskapsstyrke. Nærmere bestemt seks F-16 jagerfly, utstyr og personell fra luftforsvaret skal på svært kort varsel kunne settes inn hvor som helst i verden, opplyser Afresseavisen.

– I praksis betyr dette at luftforsvaret har satt opp en avdeling som skal stå i beredskap og være forberedt på å bli sendt ut, sier oberstløytnant Gøran Hoel, som er detasjementssjef for avdelingen. Hoel sier størrelsen på styrken kan variere kraftig ut fra oppdraget dersom de blir sendt utenlands alt etter hva slags oppdrag det kan være og hvor de sendes.

Han forteller at flygere, bakkepersonell og vaktpersonell som eventuelt kan bli sendt utenlands fortsatt vil tjenestegjøre på sitt vanlige sted dersom styrken ikke sendes ut.

Fra tidligere er det kjent at mannskaper fra Telemark Bataljon og Brigade Nord også blir en del av den internasjonale beredskapsstyrken NATO Reaction Force. Det er denne beredskapen luftvåpenet også er forespurt om å bli en del av, sammen med luftkrefter fra andre

Norske jagerfly var også i 2007 en del av NATOberedskapen. Den gang ble ikke styrken sendt ut

– Hvordan vurderer du muligheten for at dere blir sendt utenlands nå?

– Det er ikke usannsynlig. Vi forbereder oss på at det kan skje, sier Hoel til avisen.