Får Norge seks ubåter, og blir de utrustet med langtrekkende missiler? Det er mange som ivrer for begge deler. Politikerne kan være på glid, skriver magasinet Norges Forsvar.

Da Stortinget vedtok langtidsplanen for Forsvaret i november, gikk politikerne inn for å bestille fire ubåter. Men det var før to-prosentmålet fikk vind i seilene. Dersom vi skal tro politikerne blir det økte bevilgninger til Forsvaret i årene som kommer, og i så fall er spørsmålet hvordan man har tenkt på bruke pengene. I sitt fagmilitære råd sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen klart fra at dersom han får mer penger, vil han prioritere to ubåter til, altså seks.

Sjefen for Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, og sjef for Ubåtvåpnet, kommandør Olav Andreas Dahle, har begge vært helt klar på dette: Norge trenger seks ubåter.

– Vi har sluttet oss til at det skal være fire, men de faglige tilrådingene må vi definitivt ta med oss, sier forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

LANGTREKKENDE MISSILER?

En annen diskusjon som reiser seg i forbindelse med anskaffelsen av nye ubåter er hvorvidt de skal utrustes med missiler som kan avfyres i neddykket tilstand. Tidligere sjef for ubåtvåpenet, kontreadmiral Jan Jæger, har sagt at det er for konservativt å satse kun på torpedoer. I Norge har man ennå ikke tatt en beslutning om dette.

I artikkelen i Norges Forsvar går det frem at det er fullt mulig å utvikle for eksempel NSM-missilet fra Kongsberg til også å kunne avfyres fra ubåter, men det er ikke tatt noen beslutning om dette så langt.

På Kongsberg ivrer de for å utvikle NSM-missilet for ubåter. Selskapet har i mange år arbeidet med den såkalte NSM-SL («Submarine Launch»). Allerede for noen år siden understreket Erik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems, at testeskyting fra ubåt burde kunne skje i 2025.

Men det er mange typer missiler på markedet som vil gi Kongsberg konkurranse. Kanskje ikke med det helt samme egenskapen, men de ligger like i nærheter. Spørsmålet blir om Norge skal bruke store summer på et utviklingsprosjekt som har en usikker fremtid.

Les hele artikkelen her.

Foto: Forsvaret